2006-06-02 18:56:20

Örüljetek, hogy az egyházhoz tartoztok és a kommunikáció nagy körébe engedjétek be az ő hangját és tanítását - mondta a Pápa az olasz katolikus médában dolgozókhoz


XVI. Benedek pápa beszéde az Olasz Püspöki Kar által működtetett média munkatársaihoz
A Pápa beszéde elején szeretettel köszöntötte Camillo Ruini bíborost, az Olasz Püspöki Kar (CEI) elnökét és a Püspöki Kar által működtetett napilap, televízió és rádió újságíróit. Hangsúlyozta, hogy milyen fontos szerepet töltenek be munkájukkal, amelyen keresztül folytatódik az olasz katolikusok elkötelezettsége arra, hogy áthassák a nemzet életét Krisztus evangéliumával.
Az újságírók összetett munkája jelentőségének magyarázva a Szentatya felidézte a hit és a kultúra kapcsolatának alakulását az utóbbi évtizedekben. Az európai kultúrát évszázadokon keresztül a kereszténység formálta. A felvilágosodástól kezdve viszont a nyugati kultúra növekvő gyorsasággal eltávolodott keresztény alapjaitól. Különösen a közelmúltban a család és a házasság intézményének felbomlása, az emberi élet és az emberi méltóság elleni támadások, a hit magánszférába való száműzése és ennek következtében a köztudat szekularizálódása drámai világossággal mutatják meg számunkra ennek az eltávolodásnak a következményeit – figyelmeztetett a Pápa. Mindazonáltal, Európa egyes részein a keresztény kultúra megerősödik illetve új, növekvő lendületet kap. Különösen is jelen van a katolikus hit az olasz nép életében és mindenki számára láthatóak a megújult vitalitásának jelei.
A hírközvetítők munkájában, amely az Evangéliumból kap ihletést, szükséges a jó és a rossz állandó megkülönböztetése. Az újságíróknak fontos feladata az újabb, keresztény kezdeményezések támogatása, népszerűsítése és segítése annak érdekében, hogy egyre világosabban tudatában legyenek egyházi gyökerüknek és szerepüknek, amelyet az olasz társadalomban és kultúrában betölthetnek. A Pápa hangsúlyozta továbbá, hogy az újságíróknak mindennapos munkájukat nem egy elvont és pusztán intellektuális formában kell megvalósítaniuk, hanem odafigyelve egy nép konkrét életének számos aspektusára, problémáira, szükségleteire és reményeire. Ebben támogassa és adjon bátorságot az újságíróknak az a bizonyosság, hogy a keresztény hit minden iránt nyitott, ami „igaz, tisztességes, igazságos, ártatlan, kedves, dicséretre méltó, erényes és magasztos” – ahogy Pál apostol tanította a Filippieknek. Ebben a szellemben és ezzel a hozzáállással haladjatok előre munkátokban, tanúságot téve az elmélyült keresztény életről és ezért maradjatok mindig szilárd egységben Krisztussal, hogy képesek legyetek az Ő szemével látni a világot – biztatta a Pápa a jelenlevőket. Örüljetek, hogy az egyházhoz tartoztok és a kommunikáció nagy körébe engedjétek be az ő hangját és tanítását. Ne fáradjatok bele az egyház és a közvélemény közötti megértés és a kommunikáció hídjainak építésébe. Ezáltal egy olyan tömegtájékoztatás főszereplőivé válhattok, amely nem barátként áll a mai ember szolgálatába.
A Szentatya végül egy ilyen fajta kommunikációhoz szívből kívánta a hiteles értékeket valló katolikusok és minden olasz figyelmét és támogatását. Állandó imáiról biztosította továbbá a CEI újságíróit és eredményes munkát kívánva adta mindnyájukra és családtagjaikra apostoli áldását.
All the contents on this site are copyrighted ©.