2006-06-01 16:16:26

A szeretet szolgálata legyen az Úr nyájának legeltetése, amelyhez az Eucharisztiából meríthetünk erőt - mondta a Szentatya a Püspöki Szinódus Főtitkársága tagjainak


XVI. Benedek pápa testvéri szeretettel üdvözölte a Püspöki Szinódus Főtitkársága XI. Rendes Tanácsának tagjait, akik Nikola Eterovic érsek, főtitkár vezetésével június 1-2-án tartják harmadik ülésüket Rómában. A Szentatya megköszönte munkájukat, amelyet az "Eucharisztia, az egyház életének forrása és küldetésének csúcspontja" címmel tavaly októberben (2-23) megtartott püspöki szinódus gazdag anyagának vizsgálatára és rendszerezésére végeznek. Amint azt Eterovic érsek, főtitkár elmondta: munkájukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy a Pápa kiadhassa szinódus utáni buzdítását az Eucharisztia témájáról, amelyet az egész egyház nagy reménységgel vár. A most ülésező tanács megvizsgálja a következő rendes közgyűlés témájára érkezett javaslatokat, amelyek a keleti katolikus egyházak, a püspöki karok, a római kúria dikasztériumai és a legfőbb szerzetesi elöljárók uniója részéről érkeztek. A döntés eredményét ismertetik a Szentatyával, aki ezután kiválasztja a Püspöki Szinódus XII. Rendes Közgyűlése témáját.
XVI. Benedek pápa így kezdte hozzájuk intézett beszédét: "A szeretet szolgálata legyen az Úr nyájának legeltetése" - Szent Ágoston püspök e csodálatra méltó felismerése nagy bátorítást jelent ma is nekünk, püspököknek, akik elkötelezzük magunkat annak a nyájnak a gondozására, amely nem hozzánk, hanem az Úrhoz tartozik. A tőle kapott küldetést teljesítve igyekszünk megóvni, táplálni a nyájat és hozzá, az igazi Jó Pásztorhoz vezetni, aki mindenki üdvösségét óhajtja. Az Úr nyájának táplálása figyelmesen szerető szolgálatot kíván, minden erőnkből való teljes odaadást, és ha szükséges akár életünk feláldozását is. Küldetésünk állandó lendületének titka és forrása mindenekelőtt az Eucharisztia - szögezte le a Pápa, majd így folytatta: valójában a püspök ekkleziális mivoltában Krisztus képét jeleníti meg, aki testével és vérével táplál minket. Az Eucharisztiából merít erőt a pásztor ahhoz, hogy gyakorolni tudja azt a sajátos lelkipásztori szeretetet, amelyen keresztül ellátja a keresztény népet az igazság táplálékával.
Különösképpen nem lehet elhallgatni a szeretet igazságát, mert az magának Istennek a lényege. A háztetőről hirdetni ezt (vö. Mt 10,27) nem csupán a szeretet szolgálata (amoris officium), hanem az az üzenet, amelyre minden idők emberének szüksége van. Az evangéliumi szeretet igazsága minden embert és az egész embert érinti és arra kötelezi el a pásztort, hogy félelem és elhallgatás nélkül hirdesse azt, sosem engedve a világ kényszerítő körülményeinek: akár alkalmas, akár alkalmatlan (vö. 2 Tim 4,2)Ez különösen igaz a mai globalizált világban, amelyben egyre nagyobb szükség van arra, hogy erőteljesen és világosan eljuttassuk mindenkihez Krisztus igazságát és üdvözítő evangéliumát. Számtalan téren hirdethetjük és szeretettel tanúságot tehetünk róla, hiszen nagyon sok ember szomjazik rá. Ez a mi küldetésünk, kedves testvéreim - fordult a Pápa a Püspöki Szinódus Főtitkársága rendes tanácsa ülésének tagjaihoz, végül pedig azért fohászkodott, hogy a közeli Pünkösd ünnepén szálljon le az Úr Szent Lelke valamennyiükre és tegye őket egyre nyitottabbá Isten szívének elvárásaira.All the contents on this site are copyrighted ©.