2006-05-20 16:02:28

Polska: przybywa księży


W wielu polskich diecezjach odbywały się dziś święcenia kapłańskie. Tak było m.in. w Bydgoszczy i we Wrocławiu.

Zwracając się do neoprezbiterów abp Marian Gołębiewski, metropolita wrocławski, mówił o potrzebie bycia prawdziwym kapłanem Jezusa Chrystusa, wiernym ideałom tego wielkiego sakramentu.

„Wszystkim głoście Słowo Boże, rozważajcie prawo Boże, wierzcie w to, co przeczytacie, nauczajcie tego, w co uwierzycie i pełnijcie to, czego innych będziecie nauczać. Niech wasza nauka będzie pokarmem dla ludu bożego, niech świętość waszego życia, stanie się źródłem radości dla wyznawców Chrystusa.”

Obecnie w seminariach diecezjalnych w Polsce kształci się prawie 5 tys. alumnów, zaś w zakonnych ponad 2 tys., w sumie ponad 7 tys. osób. Liczba ta utrzymuje się na podobnym poziomie od kilku lat.

R. Łączny, KAI
All the contents on this site are copyrighted ©.