2006-04-30 12:41:28

Príhovor Benedikta XVI. pred nedeľnou modlitbou Raduj sa nebies kráľovná


Vatikán (30. apríla, RV) - Pápež Benedikt XVI. sa dnes napoludnie pomodlil mariánsku modlitbu Raduj sa nebies kráľovná, spolu s veriacimi zhromaždenými na námestí sv. Petra vo Vatikáne. Pred ňou sa im prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry,
Vo veľkonočnom čase nám liturgia ponúka mnoho podnetov na posilnenie našej viery v zmŕtvychvstalého Krista. V dnešnú 3. veľkonočnú nedeľu nám napríklad sv. Lukáš podáva rozpravu dvoch emauzských učeníkov, potom, čo Krista spoznali „pri lámaní chleba“, vracajú sa do Jeruzaleme plní radosti, aby rozpovedali iným, čo sa im prihodilo. Pokým rozprávali, ten istý Pán ich opäť navštívil a ukázal im svoje ruky a nohy s ranami umučenia. Potom dokonca pred užasnutými apoštolmi si nechá ponúknuť opečenú rybu a stoluje pred ich očami (por. Lk 24, 35 – 43). V tejto rozprave podobne ako aj v ďalších sa nachádza opakované pozvanie k víťazstvu nad nedôverou a k viere v Kristovo zmŕtvychvstanie, pretože práve jeho apoštoli sú pozvaní stať sa svedkami tejto nezvyčajnej udalosti. Kristovo zmŕtvychvstanie je centrálnou udalosťou kresťanstva, základnou pravdou, ktorú je potrebné znovu dôrazne potvrdzovať v každom čase, pretože popierať ju, ako sa o to v minulosti ale aj teraz mnohí pokúšajú, či zameniť ju za udalosť výlučne duchovnú, znamená znehodnocovať našu vlastnú vieru. „Ale ak nebol Kristus vzkriesený, - zdôrazňuje svätý Pavol - potom je márne naše hlásanie a márna je aj vaša viera“.

 
V dňoch po Pánovom zmŕtvychvstaní apoštoli zostávajú spolu zhromaždení, utešovaní prítomnosťou Panny Márie, a po Nanebovstúpení vytrvalo s ňou zostávajú spojení modlitbou v očakávaní Turíc. Panna Mária bola pre nich matkou a učiteľkou, je to jej poslanie, v ktorom pokračuje v živote kresťanov po všetky časy. Každý rok, vo veľkonočnom čase, prežívame opäť intenzívnejšie túto skúsenosť a možno práve preto ľudová tradícia venovala mesiac máj Panne Márii, ktorý normálne pripadá na čas medzi Veľkou nocou a Turícami. V tomto mesiaci, ktorý začíname zajtrajším dňom, sme pozvaní znovuobjaviť jej materstvo, ktoré ona chce uskutočňovať v našom živote, aby sme boli vždy vnímavými učeníkmi a odvážnymi svedkami Kristovho zmŕtvychvstania.

 
Márii zverujeme potreby Cirkvi a celého sveta, osobitne v túto chvíľu ktorá je poznačená mnohými tieňmi. Prosme aj o orodovanie svätého Jozefa, na ktorého si spomenieme zajtra osobitným spôsobom vo vzťahu k svetu práce. K Panne Márii sa obraciame s modlitbou Raduj sa nebies kráľovná, modlitbou, ktorá nám dáva zakúšať utešujúcu radosť z prítomnosti zmŕtvychvstalého Krista.

 
-ls-
 All the contents on this site are copyrighted ©.