2006-04-29 19:42:49

"Pentru a reda Europei un suflet": simpozion la Viena organizat de Sfântul Scaun şi Patriarhatul de Moscova


(RV - 29 apr 2006) Pentru prima dată un organism al Sfântului Scaun şi Patriarhatul de Moscova organizează împreună o întâlnire de cultură în Europa, ce se va ţine la Viena de la 3 la 5 mai. Simpozionul pe tema „A reda un suflet Europei” este promovat de Consiliul Pontifical al Culturii şi Departamentul pentru Raporturile externe al Patriarhatului de Moscova.
Într-un comunicat al departamentului vatican se subliniază că această întâlnire este rod al vizitei cardinalului Paul Poupard făcută în noiembrie 2004 Sanctităţii Sale Alexei al II-lea, patriarh al Moscovei, şi s-a născut din preocuparea comună în rândul creştinilor din Europa de a face faţă actualului proces de pierdere de identitate a continentului, apoi, de a reflecta asupra rădăcinilor creştine ale Europei şi de a propune în mod ferm un proiect de viitor. Cultura - afirmă nota - se dovedeşte astfel, potrivit intuiţiei papei Ioan Paul al II-lea în instituirea Consiliului Pontifical al Culturii, un teren comun de dialog între creştinii de diverse confesiuni. Întâlnirea, organizată cu sprijinul fundaţiei „Pro Oriente”, va fi prezidată împreună de cardinalul Paul Poupard, preşedintele Consiliului Pontifical al Culturii şi de mitropolitul de Smolensk şi Kaliningrad, Kirill, preşedinte al Departamentului pentru Raporturile Externe al Patriarhatului de Moscova. La eveniment vor lua parte experţi din întregul continentul, laici şi ecleziastici, aleşi împreună de cele două organisme care au lansat convocarea.
Este vorba de un pas de relevantă semnificaţie ecumenică: amintim recentul schimb de mesaje, deosebit de cordial, dintre Benedict al XVI-lea şi Alexei al II-lea cu ocazia zilei de naştere şi onomasticii patriarhului de Moscova. „Gesturile şi cuvintele de reînnoită fraternitate dintre păstorii turmei Domnului - scria Benedict al XVI-lea la 17 februarie - indică faptul că o colaborare tot mai intensă în adevăr şi în caritate contribuie la intensificarea spiritului de comuniune ce trebuie să călăuzească paşii tuturor celor botezaţi. Lumea contemporană - adăuga papa - are nevoie să audă voci care arată calea păcii, a respectului pentru toţi, a condamnării oficărei violenţe, a demnităţii superioare a fiecărei persoane şi a drepturilor înnăscute ce-i revin.
În scrisoarea sa de răspuns din 22 februaire, patriarhul al Alexei II-lea sublinia că „în timpul nostru, în care secularismul cunoaşte o dezvoltare rapidă creştinismul se află în faţa unor grave provocări ce necesită o mărturie comună. Sunt convins - încheia patriarhul Moscovei - că una din sarcinele prioritare pentru Bisericile noastre, care au o viziune comună asupra numeroaselor probleme actuale ale lumii contemporane, trebuie să fie astăzi apărarea şi afirmarea în sânul societăţii a valorilor creştine”.
All the contents on this site are copyrighted ©.