2006-04-29 17:15:16

Bažnyčios narių ir sielovados darbuotojų skaičiaus kaita 1978 - 2004 metais


Centrinis Bažnyčios statistikos biuras ir Vatikano leidykla parengė naują statistinį žinyną, atspindintį katalikų Bažnyčios dabartinę padėtį ir pateikiantį Bažnyčios narių ir sielovados darbuotojų skaičiaus pokyčių dinamiką 1978 – 2004 metų laikotarpyje.

Bendras katalikų skaičius pasaulyje išaugo, tačiau sumažėjo katalikų procentinis kiekis. 1978 metais visame pasaulyje gyveno 4.200 milijonų žmonių, kurių 757 milijonai priklausė katalikų Bažnyčiai, tai yra katalikai sudarė 18 procentų pasaulio gyventojų. 2004 metais visame pasaulyje gyveno 6.400 milijonų žmonių, o katalikų skaičius siekė 1.098 milijonus ir katalikai sudarė 17 procentų visų pasaulio gyventojų. Vadinasi, per pastaruosius 26 metus katalikų skaičius padidėjo maždaug 45 procentais, tačiau katalikų augimas buvo lėtesnis už bendrą pasaulio gyventojų augimo dinamiką. Didžiausias katalikų skaičiaus augimas užregistruotas Afrikoje. Europos situacija liko stabili; o kituose žemynuose, katalikų skaičiaus augimas gerokai atsiliko nuo bendro demografinio prieaugio tempų.

Per tą patį laiko tarpą maždaug 28 procentais padidėjo vyskupų skaičius. 1978 metų pabaigoje jų buvo 3.714, o 2004 metų pabaigoje – 4.784. Taip pat padidėjo vidutinis vyskupų amžius, nuo 62 metų 1978-aisiais iki 67,5 2004-aisiais.

Per 26 metus kunigų skaičius sumažėjo 3,5 procento. 1978 metais jų buvo 421 tūkstantis, o 2004 metais – 406 tūkstančiai. Vis dėlto šioje srityje įžvelgiama nauja teigiama tendencija: kunigų skaičius mažėjo iki 1988 metų, o dabar vėl pastoviai auga. Būsimą kunigų skaičiaus augimą žada taip pat nuolat didėjantis kandidatų į kunigus skaičius. Nuo 1978-ųjų iki 2004-ųjų seminaristų skaičius padidėjo net 77 procentais. Kunigų ir seminaristų skaičiaus kitimo proporcijos labai skirtingos įvairiuose žemynuose. Azijoje, Amerikoje ir ypač Afrikoje kunigų ir seminaristų skaičius nuolat auga, o Europoje – drastiškai mažėja.

Keičiasi taip pat kunigų kontinentinio paskirstymo proporcijos. Prieš 26 metus europiečiai kunigai sudarė 37 procentus visų kunigų, šiandien jie tesudaro 20 procentų.

Vis dėlto, neigiami Europos demografiniai rodikliai ir nuo jų, tačiau ne tik nuo jų, priklausantis kunigų skaičiaus mažėjimas, gana sėkmingai kompensuojamas labai dideliu nuolatinių diakonų skaičiau padidėjimu. Nuo 1978 metų iki 2004 metų Europoje nuolatinių diakonų skaičius išaugo net 8 kartus. Nuolatinių diakonų skaičius labai išaugo taip pat Šiaurės Amerikoje. Šiuo metu net 97 procentai visų nuolatinių diakonų gyvena Europoje arba Šiaurės Amerikoje. Iš viso nuolatinių diakonų visoje Bažnyčioje 2004 metų pabaigoje buvo 32 tūkstančiai.

Per 26 metus gerokai sumažėjo vienuolių skaičius – tiek vyriškų, tiek ir moteriškų vienuolinių kongregacijų narių. Vyrų vienuolių skaičius sumažėjo 27 procentais, nuo 75 tūkstančių 1978 metais iki 55 tūkstančių 2004 metais. Moterų vienuolių skaičius sumažėjo 22 procentais; 1978-aisiais buvo 990 tūkstančių, o 2004-aisiais liko 770 tūkstančių. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.