2006-04-28 17:07:40

Za cieľmi OSN sa skrýva nová ideológia


Spojené štáty (28. apríla, RV/Zenit) – Osem cieľov pre nové tisícročie, ktoré v rámci OSN prijalo 189 hláv štátov z celého sveta, nie je zhrnutím základných ľudských práv, ako by sa zdalo na prvý pohľad. Naopak, predstavuje tzv. novú paradigmu v medzinárodnej zdravotníckej starostlivosti, ktorá prispieva ku kultúre smrti. V analýze výročných cieľov OSN pre časopis Kríza to konštatoval biskup John Nienstedt z mesta New Ulm v americkom štáte Minesota.

Pojem nová paradigma prevzal od kardinála Javiera Lozana Barragána. Vysvetlil ho ako „novú globálnu etiku, ktorá sa snaží nahradiť všetky doteraz známe náboženstvá spiritualitou zameranou na celkové dobro všetkých ľudí, pričom sa najvyššou hodnotou stáva tzv. trvaloudržateľný rozvoj, ktorý predstavuje akoby nové sekulárne náboženstvo, kde sa božstvom stáva samotná zem“. Kresťanstvo podľa neho ponúka, naopak, „pravú paradigmu“ založenú na objektívnej, univerzálnej etike, ktorej prvoradým princípom je to, že človeka stvoril Boh. Z neho sa odvodzuje druhý princíp, že ľudský život je darovaný – nie ako vlastníctvo, ale ako niečo, o čo sa treba starať.

-te-All the contents on this site are copyrighted ©.