2006-04-28 15:49:03

Popiežiaus užuojauta dėl Irake žuvusių karių


Popiežius, reikšdamas užuojautą dėl italų karių ir rumuno, žuvusių Irake dosniai vykdant taikos misiją, drauge pasmerkė naują išpuolį. Užuojautos telegramoje pažymima, jog šis pasikėsinimas, kaip ir kiti panašūs smurto veiksmai, kliudo Irakui žengti santarvės ir atsikūrimo keliu. Šv. Tėvas užtikrino savo dvasinį artumą žuvusiųjų artimiesiems, Italijos bei Rumunijos karinėms pajėgoms bei tų kraštų visuomenėms. Benediktas XVI visiems gedintiems dėl tragiškos karių netekties suteikė nepaprastą Apaštališkąjį palaiminimą, pažymėdamas, kad ypatingai mena sužeistuosius ir visus civilinių ir karinių pajėgų narius, kurie tarnauja Irake siekdami to krašto gyventojų gerovės.

Trys kariai, du italai ir rumunas, žuvo ir vienas buvo sužeistas per sprogimą, įvykusį ketvirtadienį, netoli Nasirijos, Pietų Irake. Nasirijoje yra dislokuotas italų kontingentas Irake. 19 kontingento karių italų žuvo 2003 metais surengtame išpuolyje. Naujosios tragedijos aukas tylos minute paminėjo penktadienį Romoje į pirmąjį posėdį susirinkęs naujasis Italijos parlamentas.

Apie išpuolį prieš italų karius Irake ir apkritai apie neraminančią padėtį Artimuosiuose Rytuose pokalbyje Vatikano radijui kalbėjo Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis, arkivyskupas Giovanni Lajolo.

Niekaip nepateisinami šie labai rimti smurto veiksmai, - kalbėjo arkivyskupas, kuris buvo paprašytas pakomentuoti ne tik italų karių tragediją Nasirijoje praėjusį ketvirtadienį, bet taip pat pasikėsinimus turistų pamėgtose Egipto vietovėse. Esame sukrėsti žinių, kone kasdien iš Irako kalbančių apie žiaurius barbariškus veiksmus, kurie ne tik nesibaigia, bet vis daugiau temdo toje šalyje nelengvai kuriamą demokratinį procesą ir jam kliudo. Be to negalime pamiršti nusikalstamus teroristinius veiksmus, tebevykdomus Šventojoje Žemėje, kurie mus baugina ir skaudina. Nors šių veiksmų aplinkybės yra skirtingos, kaip ir jėgos, kurios jas režisuoja, turime kartu ir tvirtai juos smerkti. Niekad nepateisinama naudoti smurtą prieš nekaltus žmones ir nepriimtina kalbėti apie pasikėsintojų tariamą pasiaukojimą, kokios ir bebūtų priežastys, kurios juos verčia elgtis taip ne˛moniškai, - pažymėjo Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis, arkivyskupas Lajolo, kuris drauge priminė popiežiaus Benedikto XVI išreikštą užuojautą. Arkivyskupas Giovanni Lajolo priminė Šv. Tėvo kalbą pasakytą Kelne praėjusią vasarą per susitikimą su Vokietijos musulmonų atstovais: Terorizmas, nesvarbu kokios kilmės jis būtų, visuomet yra niekingas ir žiaurus, paminantis šventą teisę į gyvybę, griaunantis visuomenės sambūvio pamatus. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.