2006-04-27 16:10:12

Pasirašyta Šv. Sosto ir Bosnijos Hercegovinos sutartis


Vatikano Valstybės sekretoriatas pranešė, jog balandžio 19-ąją, popiežiaus Benedikto XVI išrinkimo pirmųjų metinių dieną, Sarajeve buvo pasirašyta dvišalė Šventojo Sosto ir Bosnijos Hercegovinos sutartis apibrėžianti Bažnyčios juridinį statusą ir teises pilietinėje visuomenėje. Šv. Sosto vardu sutartį pasirašė apaštališkasis nuncijus Bosnijoje Hercegovinoje arkivyskupas Alessandro D‘Errico; Bosnijos Hercegovinos vardu – vienas iš trijų kolegijinių šalies prezidentų Ivo Miro Jovič. Sutarties pasirašymo ceremonijoje dalyvavo kelios dešimtys šalies Bažnyčios ir vyriausybės atstovų.

Sarajeve pasirašyta Bažnyčios statusą apibrėžianti sutartis taip pat garantuoja visišką sielovadinės veiklos laisvę, apibrėžia katalikiško švietimo ir Bažnyčios dalyvavimo kultūrinėje bei karitatyvinėje veikloje normas, leidžia Bažnyčiai steigti savas švietimo ir slaugos institucijas, nustato taisykles, pagal kurias bus vykdoma sielovada šalies ginkluotosiose pajėgose, ligoninėse ir kalėjimuose. Balandžio 19-ąją pasirašyta sutartis pradės galioti po to kai ji bus ratifikuota ir bus pasikeista ratifikavimo dokumentais. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.