2006-04-27 16:25:24

Cirkev a médiá: viac transparentnosti a ochoty prijímať kritiku


Španielsko (27. apríla, RV/SIR) – Stovka kanonikov španielskych katedrál diskutuje v týchto dňoch v Tolede, ako evanjelizovať médiá. „V obraze, aký o Cirkvi ponúkajú médiá, sa nenachádzame,“ konštatoval šéfredaktor časopisu Alfa a omega Francisco Serrano Oceja s tým, že „vzťah medzi Cirkvou a médiami je dnes vzťahom medzi cirkvou a mediátormi, čiže sprostredkovateľmi – novinármi. Novinár je taký, aké sú jeho zdroje.“

Negatívne správy o Cirkvi totiž odrážajú „informačnú nejasnosť o cirkevných témach“ a „slabú schopnosť členov Cirkvi prijímať kritiku“. Serrano vníma aj „nedostatok profesionality pri spracúvaní náboženských tém“ a „tendenciu veci zjednodušovať a používať politické schémy vždy a všade“. Za hlavný však považuje „sklon zvýrazňovať veci nepodstatné, zvláštne, zaváňajúce tajomstvom, ba heretické“. Cirkev má preto neraz skutočný dôvod hnevať sa na „násilný prístup médií“, ktoré „len ťažko pristúpia na opravu“. Riešenie vidí šéfredaktor cirkevného časopisu a docent Univerzity sv. Pavla v Madride v modernejšom prístupe, keď sa „informácia stane pravidlom a tajomstvo výnimkou“.

-te-All the contents on this site are copyrighted ©.