2006-04-25 16:36:37

Kinijoje išlaisvintas katalikų vyskupas


Romą pasiekė ligi šiol oficialiai nepatvirtina naujiena apie vieno iš žinomiausių Kinijos katalikų pogrindžio Bažnyčios vyskupų išlaisvinimą. Pasak Romoje veikiančios misijų žinių agentūros “Asianews“ šaltinių Kinijoje, pareigūnai iš kalėjimo išleido Hebei provincijos Zhengdin vyskupą Jia Zhiguo, kuriam buvo leista sugrįžti į savo namus. Tie patys šaltiniai nurodo, kad į namus sugrįžusiam vyskupui yra paskirtas namų areštas. Agentūra “Asianews“ pasakoja, kad 70 metų Zhengdin vyskupas buvo saugumo pareigūnų pagrobtas prieš penkis mėnesius ir kad per tą laikotarpį nieko nebuvo žinoma apie jo likimą išskyrus tai, kad buvo išvežtas policijos pareigūnų. Ta pati katalikų naujienų tarnyba atkreipia dėmesį į tai, kad Zhengdin vyskupas sugrįžo į savo rezidenciją kaip tik tuo metu, kai į Jungtines Valstijas su oficialiu vizitu balandžio 19 d. atvyko Kinijos prezidentas Hu Jintao.

Vyskupas Jia Zhiguo buvo policijos suimtas ir išvežtas praėjusių metų lapkričio 8-tą dieną. Nėra žinoma, kur jis per tą laikotarpį buvo laikomas. Pastarasis areštas buvo aštuntas vyskupo suėmimas nuo 2004 metų. Vyskupo Jia Zhiguo areštai ligi šiol dažniausiai sutapdavo su didžiosiomis liturginių metų iškilmėmis. Naujienos “Asianews“ pažymi, kad kalėjime vyskupas būna valdžios saugumo pareigūnų tardomas siekiant jį palaužti, kad prisiektų ištikimybę valstybinei Patriotinei Asociacijai.

Kinijos valdžia atkakliai siekia sužlugdyti pogrindinę Bažnyčią, kuri vien Hebei provincijoje turi per milijoną tikinčiųjų. Regione persekiojami kunigai ir vyskupai yra verčiami įsirašyti į valstybinę Patriotinę Asociaciją. Tačiau ganytojams tai yra nepriimtina, nes pastaroji nėra bažnytinė organizacija, be to Asociacijos statutas numato steigimą tautinės Bažnyčios, kuri būtų nepavaldi Popiežiui ir Šv. Sostui. Pasak naujienų “Asianews“, Hebei provincijos vyskupai, įskaitant Zhengdin vyskupą, sutinka savo bendruomenes įregistruoti valstybiniame Religijų reikalų biure, bet ne Patriotinėje Asociacijoje.

Kol vyskupas Jia Zhig uo buvo kalinamas pastaruosius penkis mėnesius, saugumo pareigūnai skirtingose Hebei provincijos vyskupijose suėmė 10 kunigų ir 10 klierikų. Kai kurie iš pastarųjų juos suimat buvo brutaliai sumušti. Vieni netrukus buvo paleisti, o kiti tebėra kalinami. Praėjusių metų lapkritį suimtas Zhaoxian vyskupijos kunigų seminarijos rektorius, kun. Gao Baojin kalėjime buvo verčiamas klausytis kurso apie partijos religijos politiką.

Zhengdin vyskupijos ganytojas, vysk. Jia Zhiguo dėl ištikimybės Bažnyčiai ir Popiežiui yra praleidęs maždaug 20 metų kontinentinės Kinijos kalėjimuose. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.