2006-04-24 16:52:33

Pravoslávny metropolita Gennadios: Veľká noc je sviatkom Božej pokory


Vatikán (24. apríla, RV) – Cirkvi, ktoré sa riadia Juliánskym kalendárom, slávili včera Veľkonočnú nedeľu a dnes prežívajú Veľkonočný pondelok. Vatikánsky rozhlas pri tejto príležitosti oslovil pravoslávneho metropolitu pre Taliansko Gennadia:

Veľká noc je najväčším pravoslávnym sviatkom. Naše ikony ju zobrazujú ako Krista, ktorý drží Adama a Evu za ruku a vyvádza ich zo smrti k spaseniu. Tento obraz najvýstižnejšie vyjadruje spiritualitu našej spásy. .. Zmŕtvychvstanie, Veľká noc, je sviatok lásky, sviatok jednoty, sviatok spásy, sviatok pokoja, sviatok pokory: Boh sa stáva človekom, ... stáva sa ničím, aby zachránil ľudstvo. ... Keď teda veriaci, pravoslávny, kresťan prejavuje láskavosť a solidaritu, keď dáva druhému, svojmu blížnemu, ktorý je Božím obrazom, túto lásku, verím, že ho môže priviesť k viere v Kristovo Vzkriesenie, takto môže pomôcť pochopiť veľkonočné tajomstvo ľuďom, vzdialeným od viery.“

-te-All the contents on this site are copyrighted ©.