2006-04-24 16:28:36

Popiežius Benediktas XVI lankysis Dieviškosios meilės šventovėje Romoje


Popiežius Benediktas XVI šv. Juozapo darbininko liturginės šventės pavakare gegužės 1-ąją lankysis Dieviškosios meilės šventovėje Romoje. Ši Dieviškosios meilės, “Divino Amore” šventovė yra garsiausia Romos vyskupijoje Švč. Mergelės Marijos šventovė, saugojanti stebuklingąjį Dieviškosios meilės Motinos paveikslą. Paveiksle yra vaizduojami Kūdikėlis Jėzus, kurį ant rankų laiko Dievo Motina Marija ir virš jų plevenantis baltas balandis, simbolizuojantis Šventąją Dvasią, kuri būtent ir yra Dieviškoji Meilė. Į maždaug už 20 kilometrų nuo Vatikano esančią šventovę Šv. Tėvas atskris sraigtasparniu. Popiežių šventovėje pasitiks jo vikaras Romos miestui kardinolas Camillo Ruini, kiti Romos vyskupai ir šventovės rektorius. Popiežius Benediktas XVI šventovėje vadovaus rožinio maldai ir pasakys kalbą. Po oficialios vizito dalies Šv. Tėvas privačiai aplankys naująsias šventovės patalpas.

Romos Dieviškosios meilės šventovės “Divino Amore” istorijos pradžia siekia XII amžių. Tačiau Marijos su kūdikiu ir Šventąja Dvasia atvaizdas pagarsėjo tiktai XVIII amžiuje, kai stebuklingai išsigelbėjo laukių šunų užpultas žmogus. Tikinčiųjų bendruomenės gyvenimas Romos priemiestyje esančios šventovės apylinkėse suklestėjo tik XX amžiuje. Šventovės rektorius kunigas Umberto Terenzi 1930 metais atgaivino parapiją ir įsteigė Dieviškosios meilės Motinos misijinę kongregaciją, dabar turinčią centrus Lotynų Amerikoje ir Azijoje. Prie šventovės veikiančios “Dieviškosios meilės Motinos vaikų” vyrų ir moterų kongregacijos charizma pasižymi ypatingu pamaldumu Mergelei Marijai ir artimo meilės darbais, ypač vargšų, apleistų, vienišų ir vargstančių visuomenės narių globa.

Romiečių ypatingas prisirišimas prie šventovės ir Dieviškosios meilės Motinos paveikslo yra glaudžiai susijęs su Romos miesto išgelbėjimu per Antrąjį pasaulinį karą. Romiečiai 1944 metais prie stebuklingo paveikslo davė įžadus už Romos miesto išvadavimą krikščioniškai atsinaujinti, atstatyti apleistą šventovę ir vykdyti artimo meilės darbus. Karo audroms aplenkus Romą, Popiežius Pijus XII Dieviškosios meilės Motinos atvaizdui suteikė Romos Miesto gelbėtojos titulą. Šventovė tik neseniai buvo atnaujinta ir pertvarkyta. Dabar greta senosios, tebeveikiančios, šventovės yra iškilęs pastatų kompleksas su nauja bažnyčia, moderniškomis parapijos patalpomis ir konferencijų salėmis. Naująją Dieviškosios meilės šventovę konsekravo Dievo tarnas Jonas Paulius II 1999 metais. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.