2006-04-20 14:53:19

Italijos „Katalikų akcija“ pasveikino popiežių Benediktą XVI su pirmaisiais pontifikato metais


Italijos katalikų pasauliečių asociacija „Katalikų akcija“ pasveikino popiežių Benediktą XVI su pirmaisiais jo pontifikato metais. „Katalikų akcija“ yra viena seniausių katalikų pasauliečių organizacijų, skaičiuojanti beveik 130 metų istorijos. Pateikiame keletą asociacijos prezidento Luigi Alici minčių apie šio pontifikato ypatybes.

Anot jo, kai kas laukė iš naujojo popiežiaus efektingų gestų, tačiau popiežius Benediktas blaiviai ir paprastai pakvietė visus susimąstyti apie mūsų religijos šaknis – apie mūsų širdžių ir mūsų protų atsivertimą.

Kyla žmogiška pagunda lyginti popiežių Benediktą XVI su jo pirmtaku Jonu Pauliu II skaičiais, - tęsė „Katalikų akcijos“ prezidentas, - kas kiek kalbų pasakė, kas kiek keliavo ir ką sutiko. Tačiau jei žvelgsime ne į skaičius, o į pontifikato turinį, toks lyginimas pasidaro vargiai įmanomas. Sunku lyginti dar ir dėlto, kad Šventasis Tėvas veda Bažnyčią popiežiaus Vojtylos nubrėžtomis gairėmis, prie kurių suformavimo, būdamas artimas popiežiaus bendradarbis, pats prisidėjo. Pirmoji popiežiaus Benedikto kelionė i Kelne vykusias Pasaulines jaunimo dienas, tuometinės jo kalbos parodė, jog jis sieks skatinti dialogą tarp kultūrų ir religijų, valstybių ir tautų. Tačiau popiežius taip pat neužmiršo žmogaus širdies. Visų pirma žmogaus širdyje turi išsiveržti gėris ir nugalėti blogį. Tokia vidinių pokyčių grandinė po truputį keičia ir išorinį pasaulį, daro jį geresniu.

Popiežius Benediktas XVI ne kartą priminė kitą krikščionims esminį dalyką, sakė Luigi Alici. Tai krikščioniškojo Apreiškimo tiesa, kuri visada išliks prieštaros ženklu pasaulyje. Bažnyčiai tenka atsispirti pasaulyje sklandančiam polinkiui viską sureliatyvinti, padaryt sąlygišku ir kurt sinkretinius simbolinius horizontus, dažnai labai patrauklius, tačiau neatsakančius į žmogaus pagrindinius klausimus. Neretai ši pagunda persimeta ir į pačios Bažnyčios vidų. Tačiau Šventasis Tėvas ne kartą pabrėžė, kad žmogaus didybė yra jo gebėjime ieškoti ir rasti tiesą, prasiskverbti pro ideologinius brūzgynus. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.