2006-04-20 14:52:35

Ganos vyskupų vizitas ad Limina


Popiežius Benediktas XVI šiomis dienomis priima Ganos vyskupus, atvykusius su vizitu „ad Limina“.

Ganos vyskupų vizitas tęsis nuo balandžio 19 iki balandžio 26 dienos. Jos metu vyskupai pateiks popiežiui ataskaitas už jiems patikėtas vyskupijas, o taip pat išreikš savo vienybę su Šventuoju Tėvu.

Ganos katalikų Bažnyčia yra suskirstyta į 18 vyskupijų. Visas vyskupijas vienija Ganos vyskupų konferencija, kurios pirmininkas šiuo metu yra Navrongo-Bolgatanga vyskupijos ganytojas Lucas Abadamloora.

Šioje kiek daugiau nei pusketvirto karto už Lietuvą didesnėje šalyje gyvena beveik 20 milijonų žmonių. Iš jų krikščionimis save laiko apie 50 procentų gyventojų, o katalikais – apie 15 procentų, taigi, beveik trys milijonai.

Pirmieji europiečiai atkeliavę i dabartinės Ganos teritorijas buvo portugalai. Jie čia atrado jau keletą amžių gyvuojančias karalystes, pasiekusias pakankamai aukštą civilizacijos lygį. Dėl įspūdingų aukso dirbinių jie netgi pavadino šią šalį „Aukso krantu“. Vėliau šis regionas tapo vienu iš pagrindinių aukso tiekėjų Europai, kol nebuvo atrasti aukso ištekliai Lotynų Amerikoje. Bet, deja, ilgą laiką šiame regione europiečiai labiausiai pelnėsi iš vergų prekybos.

Katalikų misionieriai į Ganą atkeliavo jau XV amžiaus pabaigoje. Tačiau dėl įvairių priežasčių – menkai pažįstamos gamtos ir gyvenimo sąlygų, socialinių bei politinių aplinkybių – XVII amžiaus viduryje katalikų misionieriai savo veiklą nutraukė, vėliau šalyje liko veikti tik protestantiškų Bažnyčių misijos. Tik 1880 metais katalikų misionieriai vėl grįžo į Ganą, šį kartą jų veikla buvo daug vaisingesnė. 1980 metais jau nemažą Ganos Bažnyčią, 100 metų evangelizacijos sukakties proga, aplankė popiežius Jonas Paulius II.

Kaip ir daugelis kitų Afrikos valstybių, Gana nuo pat nepriklausomybės, kurią paskelbė 1957 metais, buvo draskoma etninių konfliktų, alinama perversmų ir diktatūrų. Tik nuo 2000 metų šalyje buvo įtvirtintas demokratinis režimas, taip pat pradėjo gerėti ekonominio gyvenimo rodikliai.

Katalikų Bažnyčia Ganoje labiausiai veikia šiuose sektoriuose: auklėjimo ir švietimo, sveikatos apsaugos srityje, ypatingai rūpinantis sergančiaisiais AIDS ir jų šeimomis bei artimaisiais. Kiek gali, Bažnyčia taip pat stengiasi maldyti etninius konfliktus, kur nereikia ilgai laukti kraujo praliejimo, skatindama krikščionišką tikėjimą atitinkantį vienybės ir dialogo dvasią tarp žmonių. Ganos Bažnyčia taipogi daug dirba šalpos ir rūpinimosi vargšais srityje. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.