2006-04-17 13:19:54

Velykų pirmadienio vidudienio malda


Sekmadienį Romoje pasibaigus velykinėms iškilmėms, popiežius Benediktas XVI kelioms dienoms išvyko į savo vasaros rezidenciją – į netoli Romos, Castelgandolfo miestelyje esančius popiežių rūmus, kuriuose nuo septynioliktojo amžiaus popiežiai paprastai apsigyvena vasaros mėnesiais.

Castelgandolfe Šv. Tėvas pasiliks iki ateinančio penktadienio. Vasaros rūmų kieme popiežius susitiko su maldininkais, šį pirmadienį, antrąją Velykų dieną, susirinkusiais kalbėti vidudienio maldos. Vasaros rūmuose taip pat vyks kelios ateinančiomis dienomis numatytos audiencijos, taip pat ir susitikimas su Ganos vyskupais, kurie iškart po Velykų pradeda vizitą Ad Limina. Tačiau trečiadienio bendroji audiencija, kurios metu bus pažymėtos Benedikto XVI išrinkimo pirmosios metinės, vyks Šv. Petro aikštėje. Šia proga popiežius parvyks kelioms valandoms į Romą, o po audiencijos vėl grįš į Castelgandolfą. Penktadienio pavakare Šv. Tėvas persikels atgal į Vatikaną. Tą dieną, balandžio 21-ąją, Romos miestas mini 2759-ąsias įkūrimo metines. Šia proga Benediktas XVI dalyvaus Romos merijos jo garbei rengiamame koncerte.

Dabar pasiklausykime popiežiaus Benedikto XVI žodžių, kuriais jis prieš vidudienio maldą kreipėsi į maldininkus, susirinkusius Castelgandolfo rūmų kieme.

Velykų slėpinio šviesoje, kurį liturgijoje švenčiame visą šią savaite, džiaugiuosi galėdamas čia su jumis susitikti ir kartoti patį gražiausią krikščionišką skelbimą: Kristus prisikėlė, aleliuja!

Popiežius priminė, kad visuose šventadienių vidudienio maldos susitikimuose dalyvauja Mergelė Marija. Įprastinę Viešpaties Angelo maldą, Velykų laikotarpiu pakeičia antifona „Regina Caeli“. Mes kreipiamės į Švenčiausiąją Mergelę ir raginame ją džiūgauti, nes jos Sūnus, kurį jinai nešiojo, prisikėlė, kaip buvo žadėjęs. Marija širdyje saugojo prisikėlimo gerąją naujieną, paslaptį ir šaltinį tikrojo džiaugsmo ir autentiškos taikos, kurią Kristus mums laimėjo savo kryžiaus auka. Dėl to prašome, kad Mergelė Marija, kuri lydėjo Kristų kančios keliu, dabar lydėtų mus šiuo dvasinio džiaugsmo metu, kad bręstų mumyse meilė jos Sūnui ir kad būtume uolūs jo liudytojai ir jo taikos apaštalai.

Savo kalboje prieš Velykų pirmadienio vidudienio maldą, popiežius taip pat priminė svarbią sukaktį, kurią minėsime šį antradienį: balandžio 18-ąją sukanka lygiai 500 metų nuo tos dienos kai popiežius Julijus II padėjo pradedamos statyti Šv. Petro bazilikos kertinį akmenį. Popiežius paminėjo savo pirmtakus, kurių rūpesčiu ši didinga bazilika buvo pastatyta; prisiminė taip pat menininkus, kurie Šv. Petro baziliką projektavo, statė ir puošė; paminėjo taip pat Šv. Petro fabriką – tai yra instituciją, kuri ir šiandien rūpinasi bazilikos priežiūra. Ši sukaktis,- sakė popiežius,- tepažadina visų katalikų širdyse troškimą būti gyvaisiais akmenimis, iš kurių statoma šventoji Bažnyčia, savyje atspindinti Kristaus šviesą savo narių artimo meilės darbais ir liudijimu pasaulio akivaizdoje. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.