2006-04-12 13:38:42

Generálna audiencia: Pozorne premýšľajte nad svätými dňami


Vatikán (12. apríla, RV) – Ako každú stredu aj dnes sa na Námestí sv. Petra konala generálna audiencia Svätého Otca. Bolo na nej prítomných okolo 20-tisíc veriacich z 20 krajín. Benedikt XVI. svoju katechézu venoval blížiacemu sa Veľkonočnému trojdniu.

Drahí bratia a sestry, zajtra sa začína Veľkonočné trojdnie, ktoré je oporným bodom celého liturgického roka. S pomocou obradov Zeleného štvrtku, Veľkého piatku a slávnostnej Veľkonočnej vigílie prežijeme tajomstvo utrpenia, smrti a zmŕtvychvstania Pána. Tieto dni sú pre nás príležitosťou, aby sa v nás opäť prebudila živá túžba priľnúť ku Kristovi a veľkodušne ho nasledovať s vedomím, že On nás miloval tak, že za nás obetoval svoj život. To, čo nám ponúka posvätné tríduum, je prejav vznešenej lásky Boha voči človeku. Pripravme sa na slávenie Veľkonočného trídua výzvou svätého Augustína: „Pozorne premýšľaj nad troma svätými dňami ukrižovania, pochovania a zmŕtvychvstania Pána. Z týchto troch tajomstiev uskutočňujeme v prítomnom živote to, čoho symbolom je kríž, zatiaľ čo prostredníctvom viery a nádeje to, čoho symbolom je pochovanie a vzkriesenie“ (Epistola 55, 14, 24: Nuova Biblioteca Agostiniana (NBA), XXI/II, Roma 1969, s. 477).

Veľkonočné trojdnie sa začína zajtra Zeleným štvrtkom, svätou omšou na pamiatku Pánovej večere, aj keď predpoludním sa slávi omša posvätenia olejov, počas ktorej kňazi zhromaždení okolo biskupa obnovujú svoje kňazské sľuby a zúčastňujú sa na požehnaní olejov pre katechumenov, pre chorých a krizmy. Okrem ustanovenia kňazstva si v tento svätý deň pripomíname úplnú obetu, ktorú Kristus urobil zo seba samého pre ľudstvo vo sviatosti Eucharistie. V noci, keď bol zradený, nám zanechal nový príkaz – „mandatum novum“ – bratskej lásky, uskutočnením dojímavého gesta umytia nôh, ktoré pripomína poníženú službu otrokov. Tento jedinečný deň, ktorý v nás vyvoláva veľké tajomstvá, sa končí eucharistickou adoráciou na pamiatku Pánovho smrteľného zápasu v Getsemanskej záhrade. Plný strachu, čítame v evanjeliu, Ježiš požiadal svojich, aby s ním bdeli v modlitbe: „Ostaňte tu a bdejte so mnou“ (Mt 26, 38), ale učeníci zaspali. Pre neho to bola hodina opustenia a samoty, po ktorej uprostred noci nasledovalo zajatie a začiatok bolestnej cesty na Kalváriu.

Veľký piatok, ktorý sa sústreďuje na tajomstvo utrpenia, je dňom pôstu, pokánia a kontemplácie Krista na kríži. V chrámoch sa číta časť evanjelia o utrpení a v ušiach nám znejú slová proroka Zachariáša: „Uvidia, koho prebodli“ (Jn 19, 37). V prebodnutom srdci Vykupiteľa – píše svätý Pavol – sú „ukryté všetky poklady múdrosti a vedy“ (Kol 2, 3) „prebýva v ňom všetka plnosť Božstva“ (Kol 2, 9), vďaka tomu môže apoštol s rozhodnosťou povedať, že netúži vedieť nič iné „iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného“ (1 Kor 2,2). Je pravdou, že kríž odhaľuje „šírku, dĺžku, výšku a hĺbku“ lásky, ktorá presahuje každé poznanie a napľňa nás „plnosťou Boha“ (Ef 3, 18-19). V tajomstve kríža „sa uskutočňuje obrátenie sa Boha proti sebe samému, v ktorom sa daruje človeku, aby ho vyzdvihol a spasil – je to láska v jej najradikálnejšej podobe“ (Deus caritas est, 12). Kristov kríž, píše svätý Lev Veľký, „je zdrojom všetkých požehnaní a príčinou všetkých milostí“ (Disc. 8 sulla passione del Signore, 6-8; PL 54, 340-342).

Na Bielu sobotu Cirkev, duchovne zjednotená s Máriou, zostáva v modlitbe pri hrobe, kde nehybne leží telo Božieho Syna, akoby odpočívalo po tvorivom diele vykúpenia, realizovaného jeho smrťou (por. Hebr. 4, 1-13). Neskoro v noci sa začne slávnostná Veľkonočná vigília, počas ktorej v každom chráme radostný spev Gloria a Veľkonočné aleluja sa bude vznášať zo sŕdc novopokrstených a celej kresťanskej komunity, šťastnej, pretože Kristus vstal zmŕtvych a zvíťazil nad smrťou.

Drahí bratia a sestry, pre užitočné slávenie Veľkej noci Cirkev žiada veriacich, aby si v týchto dňoch vykonali sviatosť zmierenia. V starovekej kresťanskej komunite sa na Zelený štvrtok konal obrad zmierenia, ktorému predsedal biskup. Historické podmienky sa určite zmenili, ale pripraviť sa na Veľkú noc dobrou svätou spoveďou zostáva naplnením, ktoré si musíme zachovať. S vedomím, že sme hriešnikmi, ale s dôverou v Božie milosrdenstvo, nechajme sa zmieriť s Kristom, aby sme intenzívnejšie prežili radosť, ktorú nám On odovzdáva svojím zmŕtvychvstaním. Jeho odpustenie, ktoré je nám darované vo sviatosti zmierenia, je zdrojom pokoja a robí z nás apoštolov pokoja vo svete, kde, žiaľ, pokračuje rozdelenie, utrpenie, dráma nespravodlivosti, nenávisti a násilia. My však vieme, že zlo nemá posledné slovo, pretože nakoniec zvíťazí ukrižovaný a vzkriesený Kristus a jeho triumf sa prejaví silou milosrdnej lásky. Povzbudení touto istotou sa môžeme z väčšou odvahou a nadšením zapojiť do budovania spoločnosti presiaknutej evanjeliom.

Toto prajem z celého srdca všetkým vám, drahí bratia a sestry a želám vám, aby ste sa s vierou a nábožnosťou pripravili na blížiace sa Veľkonočné sviatky. Nech vás sprevádza Najsvätejšia Panna Mária, ktorá potom, ako nasledovala Božieho Syna v hodine utrpenia a kríža, sa podelila o radosť z jeho vzkriesenia.

-lm-All the contents on this site are copyrighted ©.