2006-04-10 18:07:03

Popiežius susitiko su Opus Dei studentais.


Pirmadienio rytą popiežius Benediktas XVI audiencijoje priėmė tris su puse tūkstančio Opus Dei prelatūros kasmet prieš Velykas Romoje rengiamo studentų susitikimo dalyvių. Sveikindamas iš įvairių šalių į šį tradicinį susitikimą atvykusius studentus, dalyvaujančius Opus Dei prelatūros studentų sielovados programose, o taip pat susitikime drauge su studentais dalyvavusį Opus Dei prelatą arkivyskupą Javier Echevarria Rodriguez, popiežius pirmiausia atkreipė dėmesį į tokiems susitikimams parinktą labai tinkamą laiką – Didžiąją Savaitę. Buvimas Romoje, krikščioniško pasaulio centre, Didžiosios Savaitės dienomis, jums padės intensyviau išgyventi Velykų slėpinį, sutikti Kristų kontempliuojant jo kančią, mirtį ir prisikėlimą; padės geriau suprasti, kad tai jis rodo jums kasdienio gyvenimo kelią, padeda jūsų moksluose ir jūsų kasdieniame gyvenime. Kiekvienam jūsų, panašiai kaip nutiko apaštalams, asmeninis susitikimas su Kristumi, kuris juos vadino savo draugais, gali būti nepaprasto naujo gyvenimo pradžia: ir jūs galite būti apaštalai tarp savo bendraamžių, ir jūsų galite padėti kitiems išgyventi tos nepaprastos bičiulystės su žmogumi tapusiu Dievu džiaugsmą. Popiežius taip pat priminė ką sakė jaunimui pernai vasarą Kelne vykusio susitikimo metu: Kas sutinka Kristų, tas negali tik pats vienas džiaugtis šituo susitikimu, bet privalo susitikimo džiaugsmu dalinis su kitais. Kristaus draugystė džiaugsmas turi būti skelbiamas kitiems. Kiekvienas krikščionis yra pašauktas būti Kristaus bičiuliu ir į šitą bičiulystę kviesti kitus žmones.

Dar keletas žodžių apie šiuos kasmetinius jaunimo susitikimu organizuojančią Opus Dei prelatūrą. Ją, iš pradžių kaip konkrečių struktūrinių normų dar neturintį katalikišką judėjimą, 1928 metais įkūrė jaunas ispanas kunigas Josemaria Escriva de Balaguer. 1950 metais judėjimui buvo suteiktas Šv. Sosto pripažinimas, o 1982 metais jam buvo suteiktas asmeninės prelatūros statusas. Asmeninė prelatūra savo veikla ir paskirtimi panaši į vyskupiją, tačiau neturėdama savo konkrečios teritorijos, bet veikdama kitų vyskupijų teritorijose, savo veiklą privalo derinti su vietiniais ordinarais. Opus Dei veiklos sritis – apaštalavimas tarp pasauliečių, o tikslas – šventumo siekimas kasdieniame gyvenime, kad profesinė bei visuomeninė veikla būtų neatskirta, bet sudarytų vientisą šventumo ir Dievo kupiną gyvenimą. Opus Dei steigėjas Josemaria Escriva de Balaguer mirė Romoje 1975 metais. 1992-aisiais buvo paskelbtas palaimintuoju, o 2002-aiais – šventuoju. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.