2006-04-10 13:59:50

Benedikt XVI. mladým z Opus Dei: Považujte Ježiša za najväčšieho priateľa


Vatikán (10. apríla 2006, RV) – Pápež Benedikt XVI. sa dnes v aule Pavla VI. stretol s mladými sympatizantmi osobnej prelatúry Opus Dei, ktorí prichádzajú každoročne do Ríma, aby tu prežili Veľký týždeň. Téma ich stretnutia hovorí o vzťahu medzi kultúrou a masovokomunikačnými prostriedkami. Svätý Otec vo svojom krátkom príhovore k tejto téme uviedol: „Bohužiaľ musíme konštatovať, že v súčasnej dobe nové technológie a masmédiá nie vždy pomáhajú osobným vzťahom, úprimnému dialógu, priateľstvu medzi ľuďmi a budovaniu hlbokého vzťahu s Bohom. Pre vás má priateľstvo, osobitne s vašimi vrstovníkmi, veľký význam. Je potrebné, aby ste považovali Ježiša za jedného z vašich najdrahších priateľov. Potom uvidíte, ako vás priateľstvo s ním privedie k otvoreniu sa ostatným, ktorých budete považovať za svojich priateľov a s každým jedným z nich budete mať vzťah úprimnej lásky. Každý kresťan je povolaný byť priateľom Boha a s jeho milosťou pritiahnuť k nemu vlastných priateľov.

Na medzinárodnom stretnutí s názvom UNIV sa zúčastňuje približne 5 000 mladých z 32 krajín sveta. Tradícia stretnutí sa zrodila v roku 1968. Odvtedy každoročne boli jeho účastníci prijatí pápežom. Najprv Pavlom VI., neskôr Jánom Pavlom II. a dnes po prvý raz Benediktom XVI.

-lm-All the contents on this site are copyrighted ©.