2006-04-09 12:35:11

Príhovor Benedikta XVI. pred modlitbou Anjel Pána na Kvetnú nedeľu


Vatikán (9. apríla, RV) - Po svätej omši sa pápež Benedikt XVI. pomodlil spolu s veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Pre ňou sa im prihovoril týmito slovami:

Bratia a sestry,
O chvíľu, delegácia mladých z Nemecka odovzdá svojím austrálskym rovesníkom kríž Svetových dní mládeže. Je to kríž, ktorý milovaný Ján Pavol II zveril mladým v roku 1984 aby ho niesli do sveta ako znak Kristovej lásky k ľudstvu.

 
Pozdravujem kolínskeho arcibiskupa kardinála Joachima Meisnera, arcibiskupa zo Sydney, kardinála Georga Pella, ktorí chceli byť prítomní pri tomto významnom okamihu. Pochod kríža, po každom svetovom stretnutí sa stal tradíciou vo svojom najhlbšom zmysle slova. Tradícia odovzdania kríža má svoj hlboký symbolický význam života vo veľkej viere, úsilia o napredovanie v putovaní k obráteniu, po stopách Ježiša Krista. Tejto viere nás učí Najsvätejšia Mária, ktorá ako prvá uverila a niesla svoj vlastný kríž spolu s krížom svojho Syna, zakúšajúc potom s Ním aj radosť zo zmŕtvychvstania. Preto je kríž mladých sprevádzaný ikonou Panny Márie, ktorá v najstaršej bazilike venovanej úcte Panny Márie na západe, v bazilike Santa Mária Maggiore, je uctievaná ako Mária Salus Populi Romani.

 
Kríž a mariánska ikona Svetových dní mládeže, potom, čo prejdú etapou niektorých afrických krajín, aby zjavili Kristovu blízkosť a jeho Matky národom tohto kontinentu, skúšaného toľkým utrpením, od budúceho februára budú prijaté rozličným oblasťami Oceánie, aby neskôr navštívili diecézy v Austrálii, a aby nakoniec dosiahli Sydney v júli 2008. Ide o duchovné putovanie, na ktorom budú mať účasť všetky kresťanské spoločenstvá a osobitne mladí.

- ls -
All the contents on this site are copyrighted ©.