2006-04-08 13:11:41

Francúzski biskupi vyjadrili otvorenosť lefébvristom


Francúzsko (8. apríla, VR/Zenit) – Francúzski biskupi vyjadrili vôľu prijať nasledovníkov arcibiskupa Marcela Lefebvra, keď sa zmeria so Svätou stolicou. Vo svojom vyhlásení zo včerajšieho zasadnutia biskupskej konferencie konštatujú: „Vieme, že Benedikt XVI. má záujem na nadviazaní vzťahov so Spoločenstvom sv. Pia X., založeným arcibiskupom Lefebvrom. V nasledujúcich mesiacoch by mal vydať smernice na uľahčenie cesty k možnému návratu do plného spoločenstva.“

Francúzski biskupi sľúbili, že lefébvristov prijmú vo viere a budú k nim pristupovať s vernosťou. „Musíme urobiť všetko možné na splnenie Pánovho slova: Aby všetci boli jedno,“ pokračujú biskupi a zdôrazňujú, že toto spoločenstvo treba budovať na láske a pravde. „Láska znamená usilovať sa poznať druhého, porozumieť mu a odstraňovať falošné predstavy, ktoré sme si o ňom vytvorili. Čiže zriekať sa opakovaných sporov a túžby po konfrontácii. Pravda znamená jasne vyjadriť svoju pozíciu. To sa oveľa viac týka akceptácie magistéria ako niektorých otázok liturgie,“ napísali francúzski biskupi.

Za skúšobný kameň označili učenie Druhého vatikánskeho koncilu a pápežov posledných desaťročí: „V spoločenstve sa môžu vyskytovať otázky, požiadavky na upresnenie alebo ďalšie vysvetlenie, ale nemožno tolerovať systematické odmietanie koncilu, kritiku jeho učenia alebo znevažovanie liturgickej reformy, ktorú zaviedol.“

-te-All the contents on this site are copyrighted ©.