2006-04-07 12:15:47

Indonezijos teismas neišklausė mirtimi nuteistų katalikų prašymo


Indonezijos aukščiausiasis teismas atmetė dėl antireliginio smurto ir žudynių mirtimi nuteistų trijų katalikų prašymą persvarstyti bylą. Teismo pirmininkas Bagir Manan pareiškė, kad mirties nuosprendis yra neatšaukiamas ir kad trijų nuteistųjų likimas nebėra teismo kompetencijoje.

Indonezijos aukščiausiasis teismas antrą kartą atmetė prašymą persvarstyti bylą. Anot gynėjų, teismas būtų turėjęs atkreipti dėmesį į naujus įtikinančius parodymus, bet tai daryti atsisakė. Indonezijos policijos komisariatas pranešė, jog egzekuciją galima vykdyti kad ir tuoj pat, nes Centrinio Sulavezio policija jau yra sudariusi specialųjį dalinį, kuriam pavesta įvykdyti mirties bausmę.

Pastarosiomis dienomis įvairiose Indonezijos vietovėse buvo surengtos protesto demonstracijos tiek prieš teismo nuosprendį, tiek už mirties bausmės įvykdymą. Praėjusį šeštadienį, balandžio 1 d., sotinėje Džakartoje prieš mirties bausmės įvykdymą trims katalikams protestavo 25 nevyriausybinių organizacijų ir skirtingų religinių bendruomenių atstovai. Kita solidarumo su trimis nuteistaisiais akcija buvo surengta praėjusį antradienį Palu mieste, Centriniame Sulavezyje.

Tris mirtimi nuteistus vyrus Palu kalėjime neseniai aplankė Indonezijos katalikų vyskupas. Manado vyskupas Joseph Suwatan mirti nutiestiems kaliniams perdavė Šv. Tėvo palaiminimą, užtikrino popiežiaus dvasinį artumą ir kiekvienam įteikė Benedikto XVI Rožančių. Manado vyskupas tris kalinius - Fabianus Tibo, Domingus da Silva ir Marinus Riwu - pakvietė su juo sukalbėti rožinio maldą, idant per maldą palengvėtų sunki dalia.

Trys Sulavezio salos katalikai buvo apkaltinti musulmonų žudynėmis, įvykdytomis per tarp-religinius susirėmimus Poso mieste, 2000 metais. Jie buvo nutei sti mirtimi 2001 metais.

Tarp-religiniame krikščionių ir musulmonų konflikte 2000-2001 metais žuvo per tūkstantį Poso gyventojų. Ligi šiol nenustatyta, kokios priežastys nulėmė ir kas sukurstė tarp-religinį konfliktą Poso mieste 2000 metais. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.