2006-04-06 16:43:49

Prečo Cirkev zaujíma verejný postoj k otázkam rozvodu či umelého oplodnenia


Taliansko: (6. apríla 2006, RV/ZENIT) - Úvodník najnovšieho čísla časopisu talianskych jezuitov „La Civiltá Cattolica“ vysvetľuje dôvody, ktoré vedú Katolícku cirkev k tomu, aby zaujala verejný postoj, keď sa hovorí o témach rozvodu, rodiny, alebo umelého oplodnenia. Článok sa venuje vzťahu medzi demokraciou a Cirkvou a vyvracia obvinenia talianskeho právnika Gustava Zagrebelského, bývalého predsedu Ústavného súdu, ktorý povedal, že Cirkev hovorí o „abstraktných pravdách“ a zabúda na Ježišovo posolstvo, ktoré spočíva v láske.

Úvodník odmieta myšlienku, že keď Cirkev hovorí o „problémoch rodiny, potratov a eutanázie“ je to „chladná a abstraktná náuka“. Práve naopak, píšu jezuiti, ide o „dramatické a konkrétne situácie, ktoré sa týkajú života a šťastia osôb“.

Podľa sudcu Zagrebelského, katolícka hierarchia chce „nanútiť vlastnú pravdu ako jedinú pravdu“. Článok s názvom „Demokracia a Cirkev“ upozorňuje na divný fakt: zatiaľ čo Cirkev je obvinená z toho, že chce presadiť vlastnú pravdu aj pre tých, ktorí ju odmietajú, v skutočnosti sú to práve katolíci, ktorí musia prijať zákony, ktoré sú proti ich svedomiu.

Podľa časopisu talianskych jezuitov, keď sa Cirkev verejne vyjadrí, nerobí to preto, aby sa miešala do verejných vecí. „Argumenty, ktoré predkladajú katolíci proti spomínaným praktikám, sú v prvom rade racionálne a nie náboženské a preto sa môžu brať do úvahy aj zo strany toho, kto je neveriaci“.

 
– lm –
All the contents on this site are copyrighted ©.