2006-04-05 16:39:02

Do Ríma prichádzajú zodpovední za pastoráciu mladých


Taliansko (5. apríla, RV): V dňoch 7. až 9. apríla sa v Sassone di Ciampino neďaleko Ríma uskutoční medzinárodné stretnutie pracovníkov, zodpovedných za pastoráciu mladých a ich prípravu na Svetové dni mládeže v austrálskom Sydney v roku 2008. Organizuje ho Pápežská rada pre laikov. Medzi účastníkmi budú i členovia Rady pre rodinu a mládež pri Konferencii biskupov Slovenska Viera Václavová a kňaz Ján Budz. Počas programu vystúpia so svojimi príspevkami o. i. kolínsky arcibiskup, kardinál Joachim Meisner, predseda Pápežskej rady pre laikov arcibiskup Stanislaw Rylko, a kardinál George Pell, arcibiskup Sydney. Viac o stretnutí v Sassone di Ciampino povedal v rozhovore pre Vatikánsky rozhlas Mons. Francis Kohn, ktorý je v spomínanej pápežskej rade zodpovedný za sekciu pre mládež:

Po každých Svetových dňoch mládeže naša rada pozýva na stretnutie všetkých delegátov, zodpovedných za pastoráciu mládeže, ktorí vždy prídu v hojnom počte. Tentokrát ich príde asi dvestopäťdesiat z viac ako osemdesiatichpiatich krajín sveta - okrem zástupcov biskupských konferencií to budú i členovai asi päťdesiatich katolíckych mládežníckych komunít, asociácií a hnutí. Prídu sem predovšetkým preto, aby z pastoračného a organizačného hľadiska zhodnotili uplynulé Svetové dni mládeže v Kolíne nad Rýnom, a zároveň aby začali s prípravou plánu nadchádzajúcich Svetových dní mládeže v austrálskom Sydney. Naše stretnutie v Sassone di Ciampino, ktoré vyvrcholí na Kvetnú nedeľu, keď oslávime XXI. Svetový deň mládeže na úrovni diecéz, už teda naozaj predznamenáva začiatok prípravy na Sydney 2008.

Počas svätej omše, ktorú bude na Kvetnú nedeľu slúžiť na Svätopeterskom námestí Benedikt XVI., sa uskutoční aj symbolické odovzdanie kríža Svetových dní mládeže:

Je to veľká tradícia. Je to symbol, ktorý si navzájom odovzdávajú dve krajiny, dve miestne cirkvi. Delegácia mladých ľudí z Nemecka odovzdá tento kríž mladým Austrálčanom a takto sa začne príprava tejto veľkej udalosti. Ale máme aj jednu novinku. Tento kríž, skôr, ako sa vydá na cestu do Austrálie, poprvýkrát poputuje do Afriky. Už v pondelok popoludní by mal doraziť do Senegalu a odtiaľ sa vyberie na cestu cez približne dvadsať afrických krajín. Až vo februári 2007 sa dostane do Austrálie, kde postupne precestuje všetky tamojšie diecézy.

Pripomíname, že témou XXI. Svetového dňa mládeže na úrovni diecéz, ktorý sa bude sláviť v nedeľu, 9. apríla, je verš zo 119. žalmu: „Tvoje slovo je svetlo pre moje nohy a pochodeň na mojich chodníkoch.“ (Ž 119, 105). Vedúci sekcie pre mládež pri Pápežskej rade pre laikov, Mons. Francis Kohn v tejto súvislosti zdôraznil:

„Je veľmi zaujímavé, že pápež si vo svojom prvom posolstve mladým poprvýkrát vybral slová starozákonného žalmu. Božie Slovo ako východisko, ale predovšetkým, ako sa uvádza v tomto posolstve Benedikta XVI., ako kompas, ukazujúci cestu, ktorú treba nasledovať. Svätý Otec hovorí mladým o tom, aké dôležité je počúvať Božie Slovo, aby ho mohli uskutočňovať v praktickom živote. Preto opäť žiada mladých, aby si našli dôverný vzťah k Svätému Písmu, aby ho mali vždy poruke, čítali ho a rozjímali nad ním. Pápež hovorí, že Božie Slovo je skalou, na ktorú možno postaviť základy svojho života. Dôležité je, že vodiacou niťou tohto posolstva a predovšetkým duchovnej cesty, ktorú ukazuje Benedikt XVI., je Duch Svätý a misia, poslanie. V tomto roku teda pozýva mladých, aby prehĺbili svoj vzťah k Duchu Svätému, Duchu pravdy, ktorý nám pomáha spoznať Ježiša Krista ako živú osobu a ktorý nás vovádza do plnej pravdy. Na budúci rok bude témou Svetového dňa mládeže na diecéznej úrovni láska – caritas. Svätý Otec pozve mladých k prehĺbeniu vzťahu k Duchu Svätému ako Duchu lásky, ktorý do našich sŕdc vlieva konkrétnu lásku, preukazovanú našim bratom a sestrám, tým, čo trpia po stránke materiálnej, ale aj duchovnej. Najväčšou službou je pracovať pre spásu všetkých ľudí.

– mv –All the contents on this site are copyrighted ©.