2006-04-05 18:52:00

„Kirche in Not“ maldos iniciatyva už Bažnyčią pasaulyje


Balandžio 5-6-7 dienomis „Kirche in Not“ organizacijos Italijos skyrius visoje Italijoje rengia 40 valandų maldos iniciatyvą. Malda skiriama Bažnyčiai visuose penkiuose kontinentuose, meldžiamasi už įvairius sunkumus ar net persekiojimus patiriančias Bažnyčias.

Numatyta, kad ketvirtadieni, nuo trečios iki ketvirtos valandos bus meldžiamasi ir už Lietuvos Bažnyčią bei pačią Lietuvą.

Tokia maldos iniciatyva Italijoje rengiama jau trečią kartą ir ja yra atgaivinama sena „40 valandų“ maldos tradicija, kurios pradžia fiksuojama XVI amžiuje, ji įtakojo ir adoracijos, Švenčiausiojo Sakramento garbinimo, maldos atsiradimą. Ji buvo tradiciškai praktikuojama Did˛ioji Savaitę, 40 valandų ištisai garbinant išstatytą Eucharistijos sakramentą. Kodėl būtent 40 valandų? Buvo tikima, kad Jėzus išbuvo 40 valandų kape iki kol prisikėlė. Be to skaičius „40“ turi simbolinę vertę krikščionių sąmonėje: Dievo Tauta 40 metų klaidžiojo po dykumą, Jėzus, prieš pradėdamas savo misiją, pasninkavo 40 dienų. Gavėnia, dvasinio pasiruošimo laikas Velykų sutikimui, taip pat trunka 40 dienų.

Iš pradžių ši maldos forma buvo praktikuojama paskirose parapijose ir bažnyčiose, o ilgainiui išplito po visą Italiją, Europą, pasiekė Jungtines Amerikos Valstijas, buvo remiama Bažnyčios ganytojų, ją teigiamai vertino ir praktikuoti skatino ne vienas popiežius.

Žinoma, mūsų laikmečiu „40 valandų“ malda praturtėja kitomis prasmėmis. Jei seniau jos pagrindinės intencijos būdavo atgaila ir susitaikymas su Dievu bei artimu, šiandien ji taip pat išreiškia solidarumo ryšius tarp vietinių Bažnyčių ir visuotinės Bažnyčios vienybę. (rk)








All the contents on this site are copyrighted ©.