2006-04-04 15:59:38

Blíži sa 20. výročie historickej návštevy Jána Pavla II. v rímskej synagóge


Taliansko (4. apríla, RV) – „Keď šiel pápež do synagógy“ – je názov medzinárodného stretnutia, ktoré sa dnes začalo v Ríme pri príležitosti blížiaceho sa 20. výročia návštevy Jána Pavla II. v rímskej synagóge. Podujatie, ktoré organizuje Poľská akadémia vied v spolupráci s Veľvyslanectvom Poľskej republiky pri Svätej Stolici a židovskou komunitou v Ríme, sa bude konať na rôznych miestach hlavného mesta Talianska, napr. v priestoroch rímskeho Kapitolu.

Cieľom dvojdňového stretnutia je prispieť k prehĺbeniu medzináboženského dialógu vo svetle učenia a príkladu pápeža Wojtylu. Prednášky poľských a talianskych historikov, filozofov, teológov a spisovateľov priblížia rôzne aspekty historickej návštevy Jána Pavla II. v rímskej synagóge, ktorá sa uskutočnila 13. apríla 1986, ako aj históriu vzťahov medzi kresťanskými a židovskými komunitami v Taliansku a v Poľsku. Na otvorení podujatia vystúpili so svojimi príspevkami kardinál Walter Kasper, predseda Komisie Svätej Stolice pre vzťahy so židovstvom, a hlavný rímsky rabín Riccardo di Segni.

„Návšteva pápeža Jána Pavla II. vo Veľkej rímskej synagóge,“ uviedol kardinál Kasper, „ bola významným, dôležitým a povzbudzujúcim krokom na strmej a očividne neľahkej ceste; krokom, ktorý zažiaril do celého sveta; krokom, ktorý ctí toho, kto ho urobil, i tých, ktorí ho prijali; krokom, ktorý ctí dvoch veľkých a odvážnych mužov: pápeža Wojtylu a rabína Toaffa, ktorí sú hodní toho, aby ľudstvo na nich v budúcnosti spomínalo ako na tvorcov pokoja.“

 
- mv -All the contents on this site are copyrighted ©.