2006-04-03 18:13:22

Zádušná svätá omša za Jána Pavla II.


Vatikán: (3. apríla, RV) Pápež Benedikt XVI. dnes podvečer slávil zádušnú svätú omšu za Jána Pavla II. pri príležitosti 1. výročia jeho úmrtia. Pred veriacimi a pútnikmi, ktorí zaplnili Námestie svätého Petra do posledného miesta, Svätý Otec poukázal na osobu Jána Pavla II., ktorý zo svojho života urobil dar Bohu a Cirkvi.
Základom tejto totálnej obety bola viera“ – uviedol v homílii Svätý Otec, „viera, ktorá sa skúša v ťažkostiach života“.

Pápež, ktorého Boh obdaril mnohými ľudskými a duchovnými darmi, prechádzajúc apoštolskými ťažkosťami a chorobou, sa stále viac stával „skalou“ vo viere. Kto mal možnosť vidieť ho zblízka, mohol sa doslova rukou dotýkať jeho úprimnej a pevnej viery, ktorá počas dlhého pontifikátu mala blahodárny vplyv na celú Cirkev a ktorá vyvrcholila v posledných mesiacoch a dňoch života. Bola to presvedčivá, silná a autentická viera, oslobodená od strachu a kompromisov. Táto viera zachytila srdcia mnohých ľudí aj vďaka početným apoštolským cestám do celého sveta a osobitne vďaka poslednej „ceste“, ktorou bola jeho agónia a smrť“.

V závere homílie Benedikt XVI. uviedol, že aj keď sa naša myseľ vracia do chvíle smrti milovaného pápeža, srdce pozerá do budúcnosti.

V našej duši opätovne počujeme pozvanie kráčať vpred bez strachu na ceste vernosti evanjeliu, aby sme boli hlásateľmi a svedkami Krista v treťom tisícročí. V mysli sa nám vynárajú jeho neustále výzvy, aby sme veľkodušne spolupracovali na budovaní spravodlivejšieho a solidárnejšieho ľudstva a boli tak pracovníkmi pokoja a budovatelia nádeje. Sila Ježišovho Ducha nech je pre všetkých nás, drahí bratia a sestry, ako bola pre pápeža Jána Pavla II., zdrojom pokoja a radosti.

– lm –All the contents on this site are copyrighted ©.