2006-04-02 13:04:58

Anjel Pána: Ján Pavol II. - pápež odvážnej viery


Vatikán: (2. apríla, RV) Ako každú nedeľu aj dnes napoludnie sa Benedikt XVI. pomodlil spolu s pútnikmi a veriacimi mariánsku modlitbu Anjel Pána. Predtým sa im z okna svojej pracovne prihovoril týmito slovami:

Drahí bratia a sestry!
Práve pred rokom, 2. apríla milovaný pápež Ján Pavol II., prežíval posledné hodiny svojej pozemskej púte, púte viery, lásky a nádeje, ktorá zanechala hlbokú stopu v histórii Cirkvi a ľudstva. Jeho agónia a smrť boli akoby predĺžením Veľkonočného trídua. Všetci si pamätáme na televízne zábery jeho poslednej Krížovej cesty na Veľký piatok: keďže nemohol ísť do Kolosea, sledoval ju vo svojej súkromnej kaplnke držiac v rukách kríž. Bez slov, gestom svojej ruky, udelil na Veľkonočnú nedeľu požehnanie Urbi et Orbi. Bolo to najdojemnejšie požehnanie, plné utrpenia, ktoré bolo najväčším svedectvom jeho vôle uskutočniť svoju službu až do konca. Ján Pavol II. zomrel tak, ako žil, poháňaný neskrotnou odvahou viery, odovzdaný do Božej vôle a s dôverou k Najsvätejšej Márii. Dnešný večer si ho pripomenieme mariánskou modlitbovou vigíliou na Námestí svätého Petra, kde zajtra popoludní budem sláviť svätú omšu.

Rok po jeho prechode zo zeme do domu Otca sa môžeme opýtať: čo nám zanechal tento veľký pápež, ktorý previedol Cirkev do tretieho tisícročia? Jeho dedičstvo je obrovské, ale posolstvo jeho dlhého pontifikátu môžeme zhrnúť do slov, s ktorými ho otvoril, tu na Námestí svätého Petra 22. októbra 1978: „Otvorte dokorán brány Kristovi!“ Túto nezabudnuteľnú výzvu, Ján Pavol II. stelesnil v celej svojej osobe a poslaní Petrovho nástupcu, osobitne svojim výnimočným programom apoštolských ciest. Návštevou krajín na celom svete, stretnutiami so zástupmi ľudí, cirkevnými komunitami, vládcami, náboženskými predstaviteľmi a rôznymi predstaviteľmi spoločnosti, potvrdil akoby jediným veľkým gestom svoje prvé slová ako pápeža. Vždy ohlasoval Krista, predstavoval ho všetkým rovnako ako to urobil II. Vatikánsky koncil, ktorý ho predstavil ako odpoveď na očakávania človeka, očakávanie slobody, spravodlivosti, pokoja. Kristus je Vykupiteľom človeka – miloval opakovať – jediným opravdivým Spasiteľom každej osoby a celého ľudského rodu.

V posledných rokoch života ho Pán postupne obnažil, aby sa tak pripodobnil jemu samému. A keď už nemohol cestovať, neskôr ani chodiť a nakoniec ani hovoriť, jeho gesto, jeho ohlasovanie sa obmedzilo iba na to základné: dar samého seba až do poslednej chvíle. Jeho smrť bola uskutočnením svedectva viery, ktoré sa dotklo sŕdc mnohých ľudí dobrej vôle. Ján Pavol II. nás opustil v sobotu, ktorá je osobitne zasvätená Márii, ku ktorej mal vždy synovskú úctu. Prosme Nebeskú Božiu Matku, aby nám pomohla oceniť to, čo nám daroval a čo nás naučil tento veľký pápež.

- lm -All the contents on this site are copyrighted ©.