2006-04-01 16:58:41

Univerzita sa nemá obmedziť na vzdelávanie, ale aj vychovávať novú generáciu


Vatikán (1. apríla, RV) - Svätý Otec sa dnes v Klementínskej sále stretol s účastníkmi seminára, ktorý zorganizovala Kongregácia pre ktolícku výchovu na tému kultúrneho dedičstva a hodnôt Európskych univerzít. Stretnutia sa zúčastňujú zástupcovia 50 krajín, ktoré podpísali tzv. Bolognoskú dohodu.

Benedikt XVI. v úvode svojho príhovoru upriamil pozornosť na význam Katolíckej cirkvi pri zakladaní škôl v Európe. Cirkev totiž stála pri zrode súčasných univerzít. „Mnohé univerzity, napríklad v Bologni, Paríži, Salamanke, Oxforde a ďalších mestách sa veľmi rýchlo rozvíjali a zohrali významnú úlohu pri upevňovaní Európskej identity a vo vytváraní jej kultúrneho dedičstva... Univerzita sa zrodila z lásky k poznaniu a tiež z poznania, ktoré vedie k láske.

Podľa pápeža základnou otázkou, ktorú si kladú univerzity v súčasnosti, ale aj v minulosti, je antropologická otázka. Teda, aké je ponímanie človeka, ktoré je základom nových projektov. „Je potrebné veľmi jasne povedať, že ľudská bytosť nemôže byť nikdy obetovaná úspechom vedy a techniky: preto sa nám tu v celej svojej dôležitosti ukazuje antropologická otázka, ktorá pre nás, dedičov humanistickej tradície založenej na kresťanských hodnotách, by sa mala riešiť vo svetle princípov našej civilizácie, ktoré na európskych univerzitách našli vhodnú pôdu na výskum a ich prehĺbenie“.

V závere príhovoru Svätý Otec upozornil na osobitnú úlohu univerzít od ktorých sa žiada, aby sa neuspokojili iba so vzdelávaním, ale angažovali sa aj vo výchove nových generácií. „Univerzita tak pomôže Európe zachovať si jej dušu a oživiť tie kresťanské korene, z ktorých pochádza“.

-lm-All the contents on this site are copyrighted ©.