2006-04-01 15:25:28

Popiežius Benediktas XVI paskyrė Apaštalinius nuncijus ir Specialųjį Pasiuntinį renginiams Singapūre


Šiomis dienomis popiežius Benediktas XVI keletui dvasininkų davė paskyrimus įvairioms pareigoms užimti.

Arkivyskupas Adolfo Tito Yllana, iki šiol buvęs Apaštaliniu nuncijumi Naujojoje Gvinėjoje ir Salomonų salose, buvo paskirtas užimti tokias pat Apaštalinio nuncijaus pareigas Pakistane.

Tuo tarpu užimti buvusias arkivyskupo Yllana Naujosios Gvinėjos ir Salomonų salų Apaštalinio nuncijaus pareigas, popiežius paskyrė filipiniečių kilmės Francisco Montecillo Padilla, iki šiol dirbusį Apaštalinės nunciatūros Australijoje patarėju. Kaip įprasta, kartu su paskyrimu į tokio rango pareigas, monsinjoras Padilla taip pat buvo pakeltas arkivyskupu. Naujasis nuncijus pradėjo savo diplomatinę tarnybą jau nuo 1985 metų ir dirbo Šventojo Sosto diplomatinėse atstovybėse San Dominge, Venesueloje, Austrijoje, Indijoje, Japonijoje ir, kaip minėta, Australijoje.

Arkivyskupą Charles Daniel Balvo, Apaštalinį nuncijų Naujojoje Zelandijoje, Kuko, Palau, Tonga, Vanuatu, Maršalo ir Fidžio salose, Apaštalinį delegatą Ramiojo vandenyno teritorijoje, Šventasis Tėvas paskyrė taip pat ir Samoa valstybės, sudarytos iš dviejų gretimais esančių salų Okeanijoje, Apaštaliniu nuncijumi. Samoa nepriklausoma valstybe tapo 1963 metais, jos plotas yra per 2800 kvadratinių kilometrų, kiek daugiau nei nedidelės Liuksemburgo valstybės, užimančios beveik 2600 kvadratinių kilometrų. Iš 180 000 Samoa valstybės gyventojų apie 70 procentų yra protestantai, apie 20 – katalikai.

Galiausiai kardinolą Renato Martino, Popiežiškųjų Teisingumo ir Taikos bei Migrantų ir keliaujančiųjų sielovados tarybų pirmininką, popiežius Benediktas XVI paskyrė savo Specialiuoju Pasiuntiniu Singapūro ir Šventojo Sosto 25-erių metų diplomatinių santykių sukakties minėjime, kuris tūrėtų vykti šių metų birželio 21-23 dienomis Singapūre. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.