2006-04-01 16:10:23

Божието Милосърдие в молитвите на Йоан Павел ІІ


RealAudioMP3 “Господи, Ти Който с Твоята смърт и възкресение открови любовта на Отца, приеми молитвите ни и бъди милостив към всички нас и целия свят. Вярвам в Тебе и с доверие повтарям: Исусе, поверявам се на Твоята неприсъхваща любов.”

Втори април 2005 год. Това е последната молитва, с която Йоан Павел ІІ отлетя в блаженството на Бога, освободен от болестта, от физическото страдание, от човешкия недостиг, освободен от пошлите земни и чисто човешки несъвършенства, освободен от заплахата на злото, напусна света, молейки се за неговата съдба и бъдеще.

В тези дни на възпоменание паметта на Йоан Павел ІІ не можем да не си припомним, колко силна беше увереността му в Божието Милосърдие. Паметни ще останат неговите думи, с които учреди празника, посветен на бепределната Любов на Отца, с която грешните, разкаялите се души , получават опрощение и навлизат в Царството на Вечността. Папа Йоан Павел ІІ вписа в литургичния календар на католическата Църква за втората неделя от седмицата “ in Albis ” – да се чества от християнското семейство , Божието Милосърдие. На 23 април 1995 год. той бе отбелязан за първи път и точно след едно десетилетие, в надвечерието на този светъл празник, Йоан Павел ІІ предаде Богу дух уверен, че Божието Милосърдие го приема с необятна и неприсъхваща любов, бащинска, нежна.

За Div е s misericordia Папата трябваше да говори на следващия ден в словото предшестващо неделната молитва Ангел Господен. Текстът беше готов и въпреки , че той не можа лично да го отправи, остави го за поколенията като духовно завещание. В него откриваме колко силна е била вярата на Йоан Павел ІІ, че утешението за всяка болка, всяка мъка, всяко страдание и пред земната кончина се корени в надеждата, че Бог, Всемогъщ и Бог Любов не оставя сам страдащия, не го забравя, извлича го от примката на злото, спасява го.

“Това е – опроделя Папата славянин – Любовта, която преобръща сърцата за благодатта – мир, а колко голяма е нуждата днес да живее човешкия род не с егоизъм и омраза в сърцата...”

За Йоан Павел ІІ Божието Милосърдие е Кръв и Вода. “Кръвта – пише той – блика от кръстната саможертва на Сина и е евхаристичен дар за света. Водата ни напомня кръщелната вода и най-вече силата и благодатите на Светия Дух. От тази Любов, днес човечеството трябва да се вдъхновява, за да превъзможва трудностите, предизвикателствата и нуждите, като зачита достоинството на всеки, защото пред очите на Отца всички ние сме неповторимо съкровище – са непрочетените от Йоан Павел думи, превърнали се в светъл лъч на утеха и надежда за тези, които му повярваха.

Да се помолим с думите на Папа Войтила:

Благославяме Те, Отче Небесни

Заради безмерната Ти любов към всеки човек тук на земята,

Ти Който изпрати Спасителя на света,

Твоят Син, въплотил се в утробата на Дева Мария Непорочна

Съзерцавайки пресветия Твой Лик докосваме безпределното Ти милосърдие.
От Твоето Слово Боже, блика надеждата за вечен живот.

В Твоето нежно сърце Господи,

Откриваме пътищата на доброто и прошката

В милосърдието Ти Боже, се отразява блясъка на Възкресението

И радостта на вечната Пасха.

Помогни Отче на Любовта,

Като възхваляме и възпяваме Твоята слава

Всички ние да се изпълним със същите онези чувства на Твоя Син Исус,

За да бъдем за света средство за разбирателство и мир.

И нека, Възкръсналият

Да е за нас всички лъч на истината

Животът, който ни храни и обновява,

Блясък разкъсващ тъмата,

Пътят, извеждащ до Тебе Боже,

За да възпяваме во веки Твоето Милосърдие Господи.

Амин

Ред. Кр. Кемалова
All the contents on this site are copyrighted ©.