2006-03-28 17:49:49

Muren i Betlehem


Den biträdande utrikesministern i Sverige Carin Jämtin lär ha kallat Israels mur kring det palestinska folket "helt sjuk ". Till det kommenerar nye utrikesministern Jan Eliasson:

- Det är självklart det finns anledning att framföra kritik mot muren. Samtidigt är den ett uttryck för genuin israelisk fruktan för terrorism. Därför är det så viktigt att få palestinierna att erkänna staten Israel.

Och han tillägger i frågan beträffande bistånd till Palestina:

- Det är viktigt att man inte inskränker det humanitära stödet, att människor inte blir lidande på grund av hur omvärlden uppfattar utfallet i ett demokratiskt val.
I dag råder stor spänning i Heliga landet. Israel är framme vid valet i landet och hela Europa väntar med oro på utgången och fortsätter att fråga sig, vad vi kan göra som medlare för att få slut på konflikten.
Muren som Israel fortsätter att bygga som skydd mot attentaten från Betlehem kommer att bli 670 km lång. För att bygga den har Israel låtit riva 7000 palestinska bostäder. Muren står idag som ett stort , öppet sår i Heliga Landets hjärta.
Rakels grav, där turistbussarna tidigare stannade, har blivit till en fästning och den som färdas mot Jerusalem kan inte längre se den. Man ser bara muren som är grå och skräckingivande. Den stänger in och den stänger ut resp. judar och palestinier, alla blir till sist till fångar. Turistdepartementet i Israel har hängt upp en stor , mångfärgad, skamlig vävnad nära porten till den enorma buren som går runt Betlehem. När man läser texten på den, gör det ont djupt inne i hjärtat: Peace be with you, Freden vare med er. Men vilken fred med en sådan mur?
Fred innebär här kontinuerliga kontroller, höjda armar, skor och livremmar som passerar röntgenkontroller, järngrindar med ellås som slår igen, pass och passersedlar som visas upp i evighet för soldater bakom skottsäkra glas och som talar genom mikrofoner och kontrollerar dokumenten med hjälp av ett tiotal apparter. Porten till fängelseburen innanför vilken Jesu födelsestad ligger dold kallas "gate". Muren är 9 m hög och byggd av höga cementblock som ställts upp, det ena vid sidan av det andra.
Från sitt klosters terass pekar Syster Luisa, en franciskansyster i Betlehem , på muren nedanför. Den går tätt intill en skolgård och ringlar vidare över den armensk-ortodoxa kyrkans marker.
-Dom ville även ta den katolska kyrkans mark, men nunzien, Msg Sambi, som nyligen utnämnts till ambassadör i Washington, gjorde envetet motstånd, berättar syster Louisa. På israeliska sidan av muren har man byggt en väg för militärens lastbilar. På palestinska sidan är det bara ett dike med sten, lera och avfall. Muren komer att bli 670 km lång, nästan dubbelt så lång som den gröna linjen som fastställdes i vapenstilleståndet 1949 mellan Israel och Jordanien., något som Tel Aviv aldrig respekterat. Muren tränger in i de palestinska territorierna, går runt israeliska nybyggen och sätter stopp för både freden i Oslo och Road map som är det sista försöket att finna en lösning för freden i Heliga Landet. Från nord till syd skär muren av odlarnas jord, klyver hus och familjer och avlägsnar många familjer från deras anhöriga. Israel har studerat projektet och satt upp alla skäl för Israels säkerhet sida vid sida med den internationella världens fördömande.
En grupp ungdomar har färdats fram och tillbaka längs muren i månader och till sist har de kommit ut med en rapport med titeln: "En mur är inte nog för att dölja jordens horisont " Rapporten kommer från en grupp internationella volontärer som studerar utveckling under salesianfädernas ledning i Betlehem. De har tagit 500 foton och ritat kartor och materialet har nu blivit till en vandringsutställning som går genom Italien. Den visar hur 7000 bostäder bara rivits ned och 50 000 människor blivit hemlösa. Landets ekonomi har givetvis ställts med ryggen mot muren. I salesianernas kloster i Betlehem kan man se kartor och diagram över arbetslösheten, över jordbruket som gått i stöp och över källorna som sinat eller som inkorporerats i det israeliska området. Över 200 vattencisterner har avskiljts från de byar som de gav vatten och kan nu inte längre nås eller fyllas med hjälp av tankbilar.
Hälsovården har drabbats svårt . 40 000 personer saknar idag hälsovård. De palestinska ambulanserna får inte passera portarna i muren och patienterna tvingas vänta i timmar på att få vård. Inte alla klarar sig.
-Det är uppenbrt att en mur inte löser konflikten, säger Syster Louisa. Den har bara ökat förbittring och indignation. Försök själva at leva i detta fängelse där horisonten är spärrad av en grå barriär.. Kvällstid dras ungdomarna mot platsen där Rakels grav ligger och där börjar stenkastningen mot kontrolltornen.. Svaret, en kulsprutesalva, kommr omedelbart. I Betlehem är man trött på detta krig.
HAMAS som betyder "rörelsen för islamskt motstånd" har växt sig starkt som motreaktion mot Israel. Och från ord har man gått över till handling.. Men rörelsen har samtidigt fortsatt att verka för samhället ,de har byggt skolor, universitet och sjukhus i territorierna. Många av deras ledare har dödats av Israel.
HAMAS står på listan bland världens terrorister. Både av USA och EU. Anwar Zbun är en av Hamas ledare, som placerade sig vid de senaste valen.. Han har studerat i Storbrittannien och vid palestinska universitetet Abu Dis i Jerusalem och han undervisar sedan tio år tillbaka i territorierna. Han är 37 år gammal , gift och med fyra barn. Inom Hamas har han hand om socio-religiösa frågor. Han är nöjd med de palestinska valens utgång. Och han säger att HAMAS representerar huvudpunkterna för den palestinska frågan, rätten att göra motstånd och palestiniernas rätt att återvända tillsin jord , från havet fram till Jordan, området som är det verkliga Palestina.
F: Men i en del av landet bor ju israeler nu och den gröna linjen har ju godkänts internationellt 1949?
S: Detär sant. Men Israel har gjort våld på området med kriget 1967 och vi vill återvända till läget före 1967. Vidare måste Israel befria alla politiska fångar. Vi kräver inte att de erkänner HAMAS bara att de erkänner palestiniernas rättigheter. De israeliska soldaterna måste dra sig tillbaka bakom 1967 års gränser.
F: Kommer ni att erkänna Israel som stat?
S: Israel måste först dra sig tillbaka , sen kan vi diskutera frågan.

F: Man har anklagat er för att vara terrorister. Varför har ni blivit självmordsbombare?
S: Det började efter 1994 då en israelisk nybyggare öppnade eld mot palestinier som bad i mosken i Hebron. Dessförinnan sköt vi bara mot soldater i uniform. År 1996 begärde vi att Israel skulle sluta upp med att döda civila.. Även vi skulle då ha slutat upp med attentaten. Svaret blev bara nya mord. Från mars förra året till januari har vi avstått från militära aktioner medan Israel har dödat 180 personer, skadat 1100 och arresterat 3500 Det är från Israel som den verkliga terrorismen kommer.
-Kommer ni att återlämna jorden som tagits från kristna palestinier av muslimska familjer nära Betlehem?
S: Vi undersöker först läget och försöker sen rätta till de orättvisor som begåtts. Vi har redan ingripit mot muslimska familjer som hade slagit några grekisk.orotodoxa präster. Sådant får inte hända.
F: Har ni kontakt med de ansvariga för de kristna kyrkorna ?
S: Den 7 februari mötte vi fader Pizzaballa, ansvarig för de kristna kyrkorna i Heliga Landet. Och vi har sänt ett brev till de övriga kristna kyrkorna för att organisera ett möte med påvens nye ambassadör.
F:Vad anser ni om fördraget mellan Vatikanen och palestinska myndigheterna som undertecknades år 2000.
S: Vi kommer att respektera alla fördrag som Palestina har skrivit under och som talar för palestinska folkets intresse. De kristna hör till palestinska folket och vi har aldrig haft problem med dom.. Vi har alltid respekterat dom och försvarat dom. Men jag understryker att vi representerar ISLAM och inte alla muslimer.

All the contents on this site are copyrighted ©.