2006-03-27 18:55:21

Vengrijos primas kardinolas Peter Erdo ir Maskvos bei visos Rusijos patriarchas Aleksejus II apsikeitė susitaikymo laiškais


Šiais metais sukako 50 metų nuo dramatiškų įvykių Vengrijoje 1956 metais, kada prasidėjęs šalies demokratizavimo sąjūdis buvo užgniaužtas sovietinės kariuomenės ginklais ir tankais. Tūkstančiai žmonių tada padėjo galvas už laisvės siekį.

Šia proga Vengrijos primas kardinolas Peter Erdo ir Maskvos bei visos Rusijos patriarchas Aleksejus II apsikeitė susitaikinimo laiškais.

Savo laiške kardinolas Erdo, kreipdamasis visų Vengrijos katalikų vardu, rašo, jog per šiuos liūdnos 50 metų sukakties metus Vengrijos katalikų Bažnyčia trokšta atsinaujinimo, todėl visus metus paskyrė maldai už dvasinį atsinaujinimą, sekdama Kristaus mokymą apie susitaikymą. Vengrijos primas pabrėžė, kad pakėlus akis į Kūrėją galima įveikti nuoskaudas.

Kardinolas Erdo priminė 1992 metais vizito į Vengriją metu Rusijos prezidento išreikštą apgailestavimą dėl 1956 metų įvykių, kuris tapo dideliu žingsniu į priekį abiejų tautų santykiuose. Kitas toks žingsnis buvo paties patriarcho Aleksejaus II vizitas Vengrijoje 1994 metais.

Savo ruožtu kardinolas išreiškė apgailestavimą ir atsiprašė už visas vengrų atvertas žaizdas rusų tautai.

Maskvos bei visos Rusijos patriarchas Aleksejus II atsakydamas kardinolui Erdo, priminė milijonų žuvusiųjų, tarp kurių taip pat buvo daugybė rusų ortodoksų Bažnyčios narių, klero bei pasauliečių, mirčių kaltininką - bedievišką XX amžiaus totalitarinį ateistinį režimą. Bet net šiam režimui pasibaigus, ištisos nekaltų žmonių kartos išliko sužeistos, todėl, savo laiške tęsia patriarchas Aleksejus II, iš tikro reikia tas žaizdas gydyti malda, susitaikymu, atleidimu. Tik taip galima iš vidaus atsinaujinti.

Patriarchas Aleksejus II išreiškė viltį ir pritarimą, kad prie susitaikymo aktyviai prisidės Vengrijos Maskvos patriarchatui priklausantys ortodoksų tikintieji. Jis taipogi pakvietė kardinolą Ergo apsilankyti Budapešto ortodoksų katedroje, taip simboliškai išreiškiant Vengrijos katalikų ir ortodoksų gerus ir šiltus santykius. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.