2006-03-11 12:48:04

Pakeitimai ir skyrimai Romos kurijos dikasterijose


Popiežius Benediktas XVI nusprendė įvesti kai kuriuos pakeitimus Romos kurijos dikasterijose.

Priėmęs Migrantų ir Keliautojų Sielovados Tarybos pirmininko, kardinolo Stephen Fumio Hamao atsistatydinimo raštus, Popiežius vadovavimą šiai dikasterijai suvienijo su vadovavimu Popiežiškajai Teisingumo ir Taikos Tarybai. Naujuoju Migrantų ir Keliautojų Sielovados Tarybos pirmininku Benediktas XVI paskyrė kardinolą Renato Raffaele Martino, kuris nuo dabar yra dvejų dikasterijų - Teisingumo ir Taikos Tarybos bei Migrantų ir Keliautojų Sielovados Tarybos - pirmininkas.

Popiežius taip pat nutarė panašiu būdu sujungti dar kitų dvejų Popiežiškųjų Tarybų pirmininkavimą. Siekdamas paskatinti našesnį skirtingų kultūrų ir įvairių religijų atstovų dialogą, Šventasis Tėv as nu tarė suvienyti pirmininkavimą Popiežiškajai Tarp-religinio Dialogo Tarybai ir Popiežiškajai Kultūros Tarybai. Naujuoju Tarp-religinio Dialogo Tarybos pirmininku Šv. Tėvas paskyrė kardinolą Paul Pouard, kuris ir toliau išlieka Kultūros Tarybos vadovu.

Šeštadienį pranešęs apie šį savo sprendimą sujungti vadovavimą minėtoms dikasterijoms Popiežius Benediktas XVI pridūrė, kad kol kas suvienijo tik šių dikasterijų pirmininkavimą. Tai reiškia, kad minėtosios Popiežiškosios Tarybos ir toliau dirbs atskirai, pagal savo struktūras ir paskirtį, tačiau neatmestina galimybė, kad ateityje Popiežius skelbs kitus naujus Romos kurijos dikasterijas reformuojančius sprendimus. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.