2006-03-06 13:50:30

Sekmadienio vidudienio malda


Per šio sekmadienio vidudienio maldą popiežius Benediktas XVI tęsė trečiadienio bendrosios audiencijos metu pradėtą Gavėnios temą, komentuodamas sekmadienio Evangelijos pagal Morkų eilutes:
Netrukus Dvasia ji paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam tarnavo ( Mk 1,12-13) .
Pasak Šventojo Tėvo krikščionys Gavėnios metu, sekdami savo Viešpatį ir Mokytoją, taip pat turi pakilti į dvasinę kovą su blogio dvasia. Dykumos įvaizdis yra gera žmogaus gyvenimo sąlygų metafora. Išėjimo knyga pasakoja apie Izraelio tautos klajones dykumoje, trukusias keturiasdešimt metų, kol pagaliau jai pavyko pasiekti pažadėtąją žemę. Šių klajonių metu izraelitai patyrė gundytojo viliones, buvo gundomi nepasitikėti Dievu ir grįžti atgal į Egiptą, į vergovę. Bet tuo pat metu, tarpininkaujant Mozei, mokėsi klausytis Viešpaties balso, kviečiančio juos tapti šventąja tauta. Šis biblinis epizodas mus moko, kad jei norime eiti laisvės keliu, reikia peržengti išbandymą, kuris neatskiriamas nuo laisvės – gundymą. Tik nuo melo ir nuodėmės vergystės paklusnumu tiesą atveriančiam tikėjimui išsivadavęs žmogaus asmuo suvokia savo egzistencijos pilnatvę ir pasiekia taiką, meilę ir džiaugsmą.
„Todėl Gavėnios laikas yra tinkama proga savo gyvenimo peržvelgimui susitelkime, maldoje ir atgailoje“, - tęsė popiežius Benediktas XVI ir priminė, kad jis pats, kartu su savo bendradarbiais, visą šią savaitę dalyvaus tradicinėse d vasinėse pratybose, kad geriau išgyventų Gavėnios dvasią. Šventasis Tėvas paprašė melstis už jį šiuo metu, o savo ruožtu pažadėjo melstis už tai, kad Gavėnia kiekvienam taptų proga atsiversti. Tam reikia prašyti taipogi ir Mergelės Marijos motini š ko u ž tarimo.
Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Benediktas XVI priminė, jog sekantį šeštadienį Pauliaus VI konferencijų salėje vyks Romos universitetinio jaunimo organizuota Marijos malda. Joje, televizijos tiltais , dalyvaus universitetų studentai iš įvairių Europos šalių ir Afrikos. Popiežius pakvietė studentus gausiai dalyvauti šiame renginyje, pabrėžęs jog tai bendradarbiavimo tarp Europos ir Afrikos jaunimo proga.
Galiausiai Šventasis Tėvas prancūzų, anglų, vokiečių, ispanų, lenkų ir italų kalbomis dar kartą trumpai pasveikino šv. Petro aikštėje susirinkusius maldininkus ir visiems palinkėjo gero sekmadienio. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.