2006-02-28 16:00:08

Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos Tarybos pirmininko misija Kuboje


Misiją Lotynų Amerikos šalyse - Dominikos respublikoje, Kuboje ir Puerto Rike neseniai užbaigė Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos Tarybos pirmininkas kardinolas Renato Raffaele Martino. Šio vizito pagrindinis tikslas buvo pristatyti Bažnyčios socialinės doktrinos kompendiumą. Kuboje kardinolas Martino susitiko su vietinės Bažnyčios hierarchais ir tikinčiaisiais bei atskirai su Kubos prezidentu ir kitais valdžios atstovais. Grįžęs iš misijos kardinolas Renato Martino Romoje kiek plačiau papasakojo apie susitikimą su Kubos prezidentu Fideliu Kastro.

Kubos prezidentas gyvai domėjosi aborto ir gyvybės apsaugos problemomis bei Bažnyčios galimybėmis padėti šioje srityje. Bažnyčia, - pažymėjo kardinolas Martino ,- nori padėti Kubai ir nuoširdžiai siekia krašto gerovės. Bažnyčia nesikėsina į valdžią , tačiau kiekvienoje santvarkoje ji tikrai gali įnešti savo indėlį gyvybės apsaugos ir moral inių vertybių srityse. Juk Bažnyčia gina gyvybę ir užtaria ją nuo pat prasidėjimo iki natūralios mirties. Anot kardinolo, Kubos prezidentas buvo gerai susipažinęs su Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos Tarybos išleistu Bažnyčios socialinės doktrinos kompendiumu, klausinėjo apie kompendiumo turinį. Tarybos pirmininkas pažymėjo, kad K ubos prezidentas Kastro išreiškė viltį, kad galės priimti popiežių Benediktą XVI jei tik Šventasis Tėvas nuspręstų apsilankyti Kuboje. Šį Kubos prezidento kvietimą perduosiu Popiežiui, - pažymėjo Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos Tarybos pirmininkas kardinolas Renato Raffaele Martino. (sk)
All the contents on this site are copyrighted ©.