2006-02-28 16:00:19

Kardinolo Roger Etchegaray vizitas į Maskvą


Kardinolas Roger Etchegaray, spaudos dažnai vadinamas Šv. Sosto ypatingųjų misijų pasiuntiniu, neseniai Maskvoje aplankė Rusijos stačiatikių bažnyčios vadovą Aleksijų II. Susitikime su Maskvos patriarchu taip pat dalyvavo Apaštališkasis Nuncijus Rusijos Federacijoje, arkivyskupas Antonio Mennini. Aleksijus II abu Romos Bažnyčios hierarchus priėmė savo privačioje rezidencijoje praėjusią savaitę.

Atvykau į Maskvą kviečiamas Patriarcho Aleksijaus II, - po susitikimo pareiškė 83 metų kardinolas Etchegaray, su kuriuo jau daugiau kaip tris dešimtmečius sieja nuoširdūs broliški ir draugiški ryšiai. Kalbėdamas katalikų žinių agentūrai Zenit, Kardinolų Kolegijos Vicedekanas, kardinolas Roger Etchegaray sakė, kad Aleksijaus II kvietimas apsilankyti Maskvoje buvo pagarbos katalikų Bažnyčiai ženklas ir nuoširdžios draugystės vaisius. Katalikai ir ortodoksai, - kalbėjo kardinolas Etchegaray,- turi bendradarbiauti ranka rankon, kad deramai atsilieptų į mūsų pasaulio keliamus klausimus ir tinkamiausiomis priemonėmis skleistų Kristaus žinią. Kai kalbame apie Evangelijos žinią, turime optimistiškai vertinti mūsų visuomenės ir mūsų Bažnyčių ateitį. Pats svarbiausias klausimas, - sakė buvęs ilgametis Popiežiškosios Teisingumo ir Taikos Tarybos pirmininkas,- yra “kaip būti ištikimais Kristaus Evangelijai?” Vardan Jos turime būti drąsūs, nedangstyti ir neslapstyti savo tikėjimo.

Vizito Rusijoje metu kardinolas Roger Etchegaray taip pat susitiko su Rusijos katalikais, kartu su Maskvos katalikų Dievo Motinos arkivyskupijos ordinaru, arkivyskupu Tadeušu Kondrusievičiumi koncelebravo Eucharistiją ir pasakė homiliją Maskvos katalikų katedroje. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.