2006-02-27 13:40:29

Popiežius aplankė Romos vyskupijos kunigų seminariją.


Šeštadienio vakare Šventasis Tėvas, sekdamas savo pirmtako popiežiaus Jono Pauliaus II tradicija, aplankė Popiežiškąją Didžiąją Romos seminariją, kuri yra pagrindinė Romos vyskupijos seminarija. Būtent tą dieną ši seminarija šventė savo globėjos Pasitikėjimo Dievo Motinos dieną.

Popiežius Benediktas XVI kreipėsi į vyskupus, kunigus, seminaristus bei iš įvairių Romos parapijų susirinkusį jaunimą, pabrėždamas, kad ši seminarija yra viena iš svarbiausių vyskupijos vietų. Jos svarbą liudija ir tai, kad ji yra įsikūrusi Laterane, šalia Romos katedros - Šv. Jono bazilikos.

Tikrai yra gražu ir pasminga, - sakė Popiežius, kad Mergelė Marija, kunigų Motina, jūsų yra garbinama ypatingu Pasitikėjimo Motinos titulu. Būtent tai mums primena dvigubą pasitikėjimo reikšmę: seminaristų pasitikėjimą – su jos pagalba seminaristai atsiliepia į Kristaus kvietimą ir žengia link jo; ir Romos Bažnyčios pasitikėjimą ir ypatingai Romos vyskupo pasitikėjimą, kuris prašo Marijos, visų pašaukimų Motinos, užtarimo. Ir su jos pagalba, brangieji seminaristai,- tęsė Popiežius, galite šiandien pasiruošti savo kunigiškai misijai tarnauti Bažnyčiai.

Didžiojoje Romos seminarijoje priešais Pasitikėjimo Motinos paveikslą Šventasis Tėvas meldėsi už seminaristus, prašydamas jiems šventumo dovanos. Maldoje Popiežius prisiminė visus tuos, kurie baigė šia seminariją. Vienas iš jų yra ir nesenai Turkijoje nužudytas kun. Andrea Santoro.

Popiežius Benediktas XVI priminė, kad yra gražu ir pasminga kartu su Pasitikėjimo Motina prisiminti ir jos vyrą Juozapą – „teisingą vyrą“, jaučiantį savo atsakomybę prieš Dievą ir Mariją, kuris visiems yra padrąsinimas kelyje į kunigystę. Juozapas visada yra atidus Viešpaties balsui, kuris veda istorijos įvykius, ir visada pasiruošęs sekti jo nurodymus. Juozapas visada yra ištikimas, geraširdis ir atsidavęs tarnystei. Jis yra geras maldos ir darbo mokytojas, kalbėjo Popiežius.

Aš jums galiu patvirtinti, - tęsė Šventasis Tėvas,- kad su Dievo malone eidami kunigystės keliu vis labiau patirsite, kiek daug dvasinių vaisių gaunate, jei pasikliaujate Šv. Juozapu ir prašote jo pagalbos, vykdydami savo kasdienines pareigas.

Užbaigdamas savo kalbą Popiežius Benediktas XVI palinkėjo seminaristams, kad žodžiai „Mano Motina, mano pasitikėjimas“ visada lydėtų jų gyvenimą ir jų kunigišką tarnystę, nes tokiu būdu galima skleisti pasitikėjimą Marija, kurios pasitikėjimas yra pasitikėjimas rūpestinga ir ištikima Dievo meile.

Šventojo Tėvo apsilankymo Didžiojoje Romos seminarijoje proga šios seminarijos rektorius mons. Giovanni Tani, duodamas interviu Vatikano Radijui, pasakojo, kad Romos seminarija yra vadinama dar ir Popiežiaus seminarija, kurioje kunigystei šiuo metu ruošiasi 119 seminaristų iš 20 Italijos vyskupijų ir 20 kitų kraštų vyskupijų, o seminaristų amžiaus vidurkis yra 30 metų. Seminarijos rektorius sake, kad tradiciškai daugiausiai stojančių jaunuolių ateina iš tikinčių šeimų arba tie, kurie aktyviai dalyvauja parapijų ar jaunimo bendruomenių veikloje. Mons. Giovanni Tani taip pat pastebėjo, kad į seminariją vis dažniau stoja atsivertę ar naujai atradę tikėjimą jaunuoliai. (kl)
All the contents on this site are copyrighted ©.