2006-02-24 17:04:26

Albanijos prezidentas lankėsi Vatikane.


Penktadienio rytą popiežių Benediktą XVI aplankė Albanijos prezidentas Alfred Moisiu.

Buvęs karininkas, 76 metų amžiaus dimisijos generolas Alfred Moisiu Albanijos prezidentu buvo išrinktas 2002 metų birželio 24 dieną. Albanijos prezidentas, ortodoksų Bažnyčios narys, dalyvavo 2003 metų spalio 19 dieną Romoje vykusiose Kalkutos Motinos Teresės skelbimo palaimintąja iškilmėse. Prezidento siūlymu spalio 19-oji – Motinos Teresės beatifikacijos diena - vėliau Albanijoje buvo paskelbta valstybine švente.

Maždaug pusė trijų milijonų Albanijos gyventojų save laiko musulmonais, ortodoksų Bažnyčiai priklauso apie 25 procentus gyventojų, o katalikų Bažnyčiai – apie 15 procentų. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.