2006-02-23 18:54:22

Zadaća je kardinalâ podupirati i pomoći Petrovome nasljedniku


Zadaća je kardinalâ podupirati i pomoći Petrovome nasljedniku u obavljanju apostolske službe koja mu je povjerena u služenju Crkvi – najavljujući 22. veljače 2006. sljedeći konzistorij, koji će se održati 24. ožujka, Sveti je Otac tim riječima istaknuo bitni prinos koji daje Kardinalski zbor u vršenju Petrove službe. Na sljedećem će konzistoriju, prvome u pontifikatu pape Benedikta XVI., biti kreirano 15 novih kardinala, od kojih njih 12 s pravom biranja. Govoreći u razgovoru za Vatikanski radio o liku kardinala u Crkvi i njegovoj dubokoj vezi s Petrovom stolicom, kardinal Jozef Tomko, bivši pročelnik Zbora za evangelizaciju naroda, kazao je kako Presbiter Cardinalis znači 'glavni svećenik', odnosno oni koji su nekada bili glavni rimski svećenici. Upravo zbog toga svaki kardinal ima svoj naslov, te svoju crkvu u Rimu. Na novinarovu primjedbu kako je kardinalska boja purpurna, a predstavlja raspoloživost za žrtvu sve do prolivene krvi, kardinal Tomko je primijetio kako možda nema više ubijenih kardinala, ali progonâ u svijetu ima. Sjećam se kako sam biskupima, u prigodi ređenja, kada sam im predavao pektoral, uvijek govorio: „Jedan ti križ stavljam naprijed, ali onaj pravi, nevidljivi, ostaje ti na ramenima“. U određenom se smislu to može primijeniti na nove kardinale – kazao je kardinal Tomko. Veliki je odjek imala vijest o imenovanju kardinalom biskupa Hong Konga Josepha Zen Ze-Kiuna. Upitan s kakvim je osjećajima primio tu vijest, i što njegovo uzdizanje na kardinalsku čast znači za Crkvu u Kini i Aziji, budući je kardinal istaknuo kako je činjenica da je u ograničeni broj novih kardinala Sveti Otac želio uključiti i jednoga kineskog, poseban znak naklonosti Svetoga Oca, i zbog toga mu je kineski narod jako zahvalan. Ova nova zadaća čin je povjerenja Svetoga Oca koji rado prihvaćam, iako se približavam dobi od 75 godina. Dat ću sve što mi preostaje od života, i svoju snagu, kako bih služio Svetoj Crkvi – kazao je biskup Zen Ze-Kiun.All the contents on this site are copyrighted ©.