2006-02-22 18:18:08

Tęsiasi susirėmimai Nigerijoje


Jau vakarykštėje laidoje minėjome, jog Nigerijoje kilo kruvinų susirėmimų tarp krikščionių ir musulmonų bendruomenių banga. Jos priežastimi tapo neišblėsęs ir net kurstomas musulmonus įžeidžiančių pranašo Mahometo karikatūrų skandalas. Popiežius Benediktas XVI antradienį pasiuntė užuojautos telegramai Nigerijos bažnyčiai dėl 15 nužudytų krikščionių ir vieno nigeriečio kunigo.

Trečiadienio duomenimis Šiaurės Nigerijoje, Madaguri ir Bauchi miestuose, kuriuose dominuoja musulmonai, buvo sudegintos 30 bažnyčių ir nužudyti bent 43 žmonės, beveik visi – krikščionys. Tuo tarpu pietų Nigerijos, kurioje dauguma gyventojų yra krikščionys, mieste Onitsha buvo užpulti musulmonai ir jų turimos krautuvėlės. Buvo sudegintos bent dvi mečetės ir nužudyti mažiausiai 30 žmonių, dauguma – iš šiaurės atsikėlę musulmonai. Sudėjus visų žinių agentūrų skelbiamas žinias apie krikščionių – musulmonų konflikto aukų skaičių manoma, kad nuo praėjusio šeštadienio iki trečiadienio žuvusiųjų jau yra per 80, nežinoma kiek sužeistųjų ir dingusiųjų, pranešama, jog tūkstančiai žmonių dėl iškilusio pavojaus savo gyvybėms paliko namus. Tvyrant visuotinei įtampai, susirėmimus išprovokuoja gandai. Antai, Nigerijos šiaurėje krikščionys buvo užpulti pasklidus gandui esą vienas krikščionis mokytojas išniekino musulmonų šventraštį Koraną, o Nigerijos pietuose krikščionys puolė musulmonus todėl, kad neva pastarieji įsiveržę į vieną krikščionių mokyklą nužudė kelis mokinius. Policijos pareigūnai pranešė, kad nei vienas, nei kitas gandas nepasitvirtino.

Bet buvo pastebėta, kad gandai ir pranašo Mahometo karikatūrų skandalas tėra tik kruvinų krikščionių ir musulmonų bendruomenių susidūrimų pretekstai, o ne tikrosios priežastys. Praėjusioje laidoje minėjome apaštališkojo nuncijaus Nigerijoje arkivyskupo Renzo Fratini komentarą, jog už krikščionių – musulmonų priešpriešos slypi politiniais interesais motyvuotas Nigerijos visuomenės skaldymas. Madaguri miesto ordinaras Matthew Man-Oso Ndagoso teigė panašiai: politinės jėgos be skrupulų manipuliuoja etniniais ir religiniais žmonių jausmais siekdamos savų, su religiją nesusijusių tikslų. O virš 130 milijonų gyventojų turinčioje Nigerijoje skirtingų etninių grupių priskaičiuojama per 250. Politinio manipuliavimo galimybes sustiprina didžiulis skurdas, jaunimo neviltis ir perspektyvų nebuvimas, menkas išsilavinimas. Kitąsyk religiniais motyvais pateisinami paprasčiausiai kriminaliniai veiksmai ir noras pasipelnyti. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.