2006-02-20 16:56:20

Sekmadienio vidudienio „Viešpaties Angelo“ malda


Sekmadienio vidudienio „Viešpaties Angelo“ maldos metu Šventasis Tėvas šv. Petro aikštėje susirinkusiems maldininkams komentavo Evangelijos pagal Morkų ištrauką, kuri, kaip ir prieš tai buvusio sekmadienio Evangelija, mums pasakojo apie stebuklingą išgydymą. Praėjusį sekmadienį tai buvo raupsuotojo išgydymas, o šį sekmadienį – paralyžiuoto žmogaus, kurį neštuvuose keturi vyrai pro stogą nuleido prie Jėzaus.

Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį: "Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės!" (Mk 2,5)

Šitaip Viešpats rodo, jog Jis pirmiausia nori pagydyti žmogaus dvasią. Paralyžiuotasis įkūnija kiekvieną žmogų, kuriam nuodėmė trukdo laisvai judėti, eiti gėrio keliu, išreikšti save. Iš tiesu, nuodėmės blogis kaupiasi žmogaus dvasioje, jį pradeda varžyti ir po truputį suparalyžiuoja. Todėl Kristus pirmiausia sako paralyžiuotajam: „sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės“, o tik vėliau, parodydamas Dievo jam suteiktą realią galią atleisti nuodėmes, prideda – „kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo“ (Mk 2,11) ir visiškai jį išgydo. Evangelijoje papasakoto epizodo prasmė yra aiški: žmogui, paralyžiuotam nuodėmės, reikia per Kristų ateinančio Dievo gailestingumo tam, kad, išgijus širdžiai, visas jo gyvenimas pilnai išsiskleistų.

Ir šiandien žmonija yra paženklinta nuodėmės, kuri trukdo jai gyventi iškilmingai deklaruojamomis brolybės, teisingumo, taikos vertybėmis, - maldininkams kalbėjo popiežius Benediktas XVI. Kodėl žmonija nepajėgia gyventi tomis vertybėmis? Žinome, kad istoriškai priežasčių tam yra daug, o pats klausimas sudėtingas. Bet Dievo Žodis mus kviečia į tikrovę žvelgti tikėjimo žvilgsniu ir tikėtis, kaip kad paralyžuotąjį pas Jėzų nešę vyrai, jog tik Kristus gali žmogų iš tikro išgydyti.

Būtent tai skelbti žmonėms, vesti juos prie Kristaus, kad pagytų, buvo mano pirmtakų, ypač Jono Pauliaus II, pagrindinis rūpestis, - sakė Šventasis Tėvas ir paaiškino, jog su savo enciklika „Deus caritas est“ norėjo žengti ta pačia linkme, parodydamas, jog Dievas yra autentiškos meilės šaltinis ir kad Dievo meilė atnaujina bei išgydo žmogaus širdį. Tik širdyje pagydyta žmonija galės atsikelt ir eit. Dievo meilė yra tikroji pasaulį atnaujinanti jėga.

Baigdamas vidudienio maldą popiežius palaimino šv. Petro aikštėje susirinkusius žmones, prieš tai juos pakvietęs prašyti Mergelės Marijos užtarimo tam, kad kiekvienas žmogus atsivertų gailestingajai Dievo meilei ir taip visa žmonija iš tiesu išsivaduotų iš visų blogių, nuo kurių šiandien kenčia.

Po „Angelus“ maldos Šventasis Tėvas dar pasakė keletą atskirų pasveikinimo žodžių anglų, prancūzų, vokiečių, ispanų, lenkų kalbomis kalbantiems piligrimams ir visiems palinkėjo gero sekmadienio. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.