2006-02-20 16:56:07

Maroko ambasadorius įteikė popiežiui skiriamuosius raštus


Pirmadienio ryte popiežius Benediktus XVI priėmė naująjį Maroko ambasadorių Ali Achour, kuris Šventajam Tėvui įteikė skiriamuosius raštus.

Ambasadorius Ali Achour, perdavęs popiežiui Maroko karaliaus Mahometo VI sveikinimus, savo kalboje priminė, jog abipuse pagarba paremti Maroko ir Šventojo Sosto santykiai tęsiasi jau 13 amžių, o nesenais laikais ypač reikšmingi buvo tiek popiežiaus Jono Pauliaus II apsilankymas Kasablankoje 1985 metais, tiek Maroko karaliaus Mahometo VI vizitas Vatikane 2000 metais. Tai, pasak ambasadoriaus, tapo dar viena gera proga sustiprinti ne tik Maroko ir Šventojo Sosto, bet taip pat islamo bei krikščionybės dialogą.

Ambasadorius Achour nubrėžė Maroko politikos gaires. Jo teigimu, Marokas skatins įvairių kultūrų, civilizacijų ir religijų taikų sugyvenimą savo teritorijoje. Marokas taip pat rems Šventojo Sosto pastangas stiprinti taiką pasaulyje ir ypač Artimuosiuose Rytuose. Šiame kontekste Jeruzalė yra monoteistinių religijų ir kultūrų sugyvenimo simbolis. Ambasadorius teigė, jog Marokas žengia demokratizacijos bei pagarbos žmogaus teisėms keliu, smerkia terorizmą ir islamo vertybėms prieštaraujantį religinį ekstremizmą.

Popiežius Benediktas XVI padėkojo ambasadoriui, o per jį – Maroko karaliui ir visai Maroko tautai. Šventasis Tėvas teigiamai įvertino per pastaruosius 50 metų Maroke padarytus žingsnius demokratizacijos ir pagarbos pamatinėms žmogaus teisėms linkme. Tolimesnėje savo kalboje Šventasis Tėvas palietė dvi svarbias temas.

Visų pirma, tai emigracijos srautų keliamos problemos. Popiežius apgailestavo, kad daugybė žmonių, ieškančių palankesnės gyvenimui aplinkos Europoje, atsiduria nelegalumo situacijoje, kuri sukuria sąlygas nesiskaitymui, jų ekonominiam išnaudojimui ir diskriminacijai. Iškyla du uždaviniai – viena vertus, reikia užtikrinti emigrantų pamatinių teisių gerbimą, kita vertus, reikia didinti šalių, iš kurių emigruojama, išsivystymą. Abu šie uždaviniai nėra įvykdomi vienos kurios valstybės pastangomis, šių problemų sprendime turi dalyvauti visos suinteresuotos valstybės.

Antroji popiežiaus Benedikto XVI paliesta tema buvo taikus civilizacijų ir kultūrų sugyvenimas. Netiesiogiai užsimindamas apie neseną pranašo Mahometo karikatūrų skandalą, popiežius išreiškė įsitikinimą, kad taika tarp žmonių turi būti paremta pagarba jų religijoms ir tų religijų simboliams; religinių jausmų įžeidinėjimas yra smerktinas. Bet Šventasis Tėvas pabrėžė, jog netolerancija ir prievarta niekad negali būti pateisinami pasinaudojant įžeidimo pretekstu, nes tai prieštarauja pamatiniams religijos principams.

Savo kalbą popiežius Benediktas XVI baigė užtikrindamas Maroko ambasadoriui Ali Achour, jog Šventasis Sostas visada bus pasiruošęs vaisingai bendradarbiauti ir paprašė Aukščiausiojo palaimos ambasadoriui, jo šeimai, bendradarbiams ir visai Maroko tautai bei jos vadovams. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.