2006-02-20 16:56:34

Arkivyskupas Michael Fitzgerald kalba apie islamo ir krikščionybės dialogą šiandien


Neseniai per visą pasaulį nuvilnijusio vadinamojo „karikatūrų skandalo“, kilusio daugelio šalių musulmonams pasipiktinus pirmiausia vieno Danijos, o vėliau ir kelių kitų Europos valstybių laikraščių išspausdintomis pranašo Mahometo karikatūromis, kontekste, mūsų radijo korespondentas kalbėjosi su arkivyskupu Michael Fitzgerald apie islamo ir krikščionybės santykius šiandien.

Priminsime, kad arkivyskupas Fitzgerald beveik du dešimtmečius dirbo Popiežiškojoje religijų dialogo taryboje, joje užimdamas atsakingas sekretoriaus, o vėliau ir šios tarybos pirmininko pareigas. Praėjusia savaitę jis buvo paskirtas apaštališkuoju nuncijumi Egipte ir delegatu 21 arabišką valstybę vienijančios Arabų Lygos organizacijoje, kurios centrinė būstinė yra Egipto sostinėje Kaire.

Arkivyskupas Fitzgerald visų pirma pabrėžė, jog pirmoji dialogo sąlyga su islamu yra supratimas kas tai yra islamas, kuris, deja, dažnai nepakankamas Vakarų pasaulyje. Neretai mūsų įvaizdžiai apie islamą yra labai paviršutiniški ar net klaidingi, tad turėtumėme labiau pasigilinti, suvokti, kad ir islamo viduje yra skirtingų srovių. Be deramo supratimo rizikuojama viską pernelyg supaprastinti. Ir religinis fundamentalizmas kyla, pasak arkivyskupo, iš to paties: paimama viena idėja ir suabsoliutinama, nesuprantant, jog pasaulis nėra tik juodas arba tik baltas, jog visuma yra daugialypė.

Komentuodamas išspausdintas pranašo Mahometo karikatūras, arkivyskupas Fitzgerald sakė, jog religijų simboliai ir įvaizdžiai turi būti gerbiami, tikintys žmonės turi teisę į pagarbą. O dabar islamo pasaulyje įžiebtas aistras derėtų nuraminti labiau nuosaikiems musulmonams, kuriems reikia kalbėtis su ekstremistiškai nusiteikusiais savo tikėjimo broliais, kaip ir krikščionims reikia kalbėtis su tais, kuriuos galima būtų pavadinti „fundamentalistais liberalais“. Įvairių tikėjimų ir pasaulėžiūrų žmonių bei jų grupių sugyvenimo pagrindas gali būti pagarba pamatinėms žmogaus teisėms. Kiekvieno žmogaus orumas turi būti pripažintas, kiekvienas turi teisę būti gerbiamas ir teisę į religinę laisvę. Bet pagarba kito žmogaus teisėms nėra įgimta, ji turi būti įdiegta auklėjimu, todėl, pasak arkivyskupo Fitzgerald, tiek paprastiems tikintiesiems, tiek religiniams vadovams reikia jos mokytis. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.