2006-02-18 15:46:09

Popiežiui įteiktas naujasis šių metų Popiežiškasis Žinynas


Šeštadienį Popiežiui buvo įteiktas naujasis šių metų Popiežiškasis Žinynas “Annuario Pontificio”. Pirmąjį Benedikto XVI-ojo pontifikato Žinyną Popiežiui įteikė artimiausi Šv. Tėvo bendradarbiai - Vatikano Valstybės sekretorius, kardinolas Angelo Sodano ir Sekretoriato pavaduotojas bendriesiems reikalams arkivyskupas Leonardo Sandri bei Bažnyčios statistinių duomenų biuro vadovai.

Popiežiškasis Žinynas - tai ne didelio formato, 12 x 18 centimetrų, bet daugiau negu 2000 puslapių tomas, kuriame galima rasti praktiškai visą parankinę informaciją apie katalikų Bažnyčią. Pradžioje išvardyti visi Bažnyčią valdę popiežiai, pradedant apaštalu Šv. Petru ir baigiant dabartiniu Popiežiumi. Toliau seka duomenys apie visus pasaulio vyskupus ordinarus ir titulinius vyskupus, nurodytos jų pavardės, vardai, gimimo, šventimų, paskyrimų datos, adresai. Po to pateikiama informacija apie visas kitas regionines bažnytines struktūras. Antroji žinyno dalis skirta Romos Kurijai – tai yra centrinėms Bažnyčios institucijoms veikiančioms Vatikane. Skelbiami duomenys apie visas dikasterijas, jų struktūrą, vadovybę ir darbuotojus. Po to seka informacija apie Šv. Sosto atstovybes užsienio valstybėse ir prie tarptautinių organizacijų, o taip pat duomenys apie prie Šv. Sosto akredituotą diplomatinį korpusą. Toliau pateikiama informacija apie Romos Vikariatą, tai yra Romos miesto vyskupiją, kurios ganytojas, kaip žinoma, yra Popiežius. Žinyno pabaigoje pateikiamos trumpos istorinės notos apie Šv. Sosto institucijas.


Pateikiame keletą informacijų iš 2006 metų Popiežiškojo Žinyno.


Pernai buvo įkurta 15 naujų vyskupijų, viena metropolinė arkivyskupija ir viena apaštališkoji administratūra bei paskirta 170 naujų vyskupų. Per vienerius metus nuo 2003 iki 2004 metų katalikų skaičius išaugo nuo 1.086 milijonų iki 1.098 milijonų. Tai 12 milijonų daugiau nei prieš metus. Kunigų skaičiaus augimas pasitvirtino ir 2004 metais. Naujojo žinyno duomenimis, iš 406,000 kunigų trečdalis yra vienuoliai ir du trečdaliai dieceziniai kunigai. Tad bendras kunigų skaičius per metus padidėjo kiek daugiau nei 400. Kunigų skaičiaus kaita nevienoda: Afrikoje ir Azijoje kunigų skaičius didėja, Amerikoje ir Okeanijoje yra stacionarus, o Europoje – mažėja. Panašios tendencijos ir seminaristų statistikos kaitoje. Betgi toliau auga nuolatinių diakonų skaičius. 2004 metais pasaulyje buvo 32.300. Daugiausiai nuolatinių diakonų yra Šiaurės Amerikoje ir Europoje. (sk)All the contents on this site are copyrighted ©.