2006-02-15 18:11:55

Naujojo Orleano arkivyskupo pastoracinis planas


Uragano "Katrina" ir potvynių nusiaubto Naujojo Orleano arkivyskupas uždarė septynias parapijas ir atidėjo kitų 23 atidarymą tol, kol į regioną nesugrįš atitinkamas gyventojų skaičius. Arkivyskupas ganytojiniame laiške suabejojo, ar greitai bus atkurtos normalios sielovadinio gyvenimo sąlygos, bet pripažino, kad tikintiesiems netrukus prasidės tikrasis darbymetis. Laiške arkivyskupas pristatė pastoracinį planą, pagal kurį laipsniškai bus atkuriamas stichijos sugriautas Naujojo Orleano arkivyskupijos gyvenimas. Reikės aukotis, bet dėl to karščiau išgyvensim evangelinę žinią, - pažymėjo ganytojiniame laiške arkivyskupas Alfred Hughes.

Nuo uragano ir potvynių labiausiai nukentėjusiose vietovėse bus kuriama 14 naujų parapijų. Veikiančios parapijos laikinai perims dalį sielovados iš parapijų, kurias numatoma atstatyti. Arkivyskupas laiške taip pat pristatė diecezijos katalikiškų mokyklų pertvarkymo planą. Kai kuriose mokyklose dar nespėta pašalinti potvynių padarinių. Ganytojas taip pat pristatė arkivyskupijos gyventojų socialinės paramos tarnybą. Naujojo Orleano pastoracinis planas įsigalios kovo 31-ąją.

Praėjusių metų rusėjo mėnesį stichijos nusiaubtose vietovėse lankėsi Popiežiaus Benedikto XVI pasiuntinys, Bažnyčios krikščioniškąją labdarą koordinuojančios Popiežiškosios “Vienos Širdies” – “Cor Unum” Tarybos pirmininkas, arkivyskupas Paul Cordes. Kelionės metu jis paliudijo Šv. Tėvo artumą ir perdavė Šv. Sosto paramą nukentėjusiems nuo gamtos stichijos.

Prie š stichiją Naujojo Orleano arkivyskupijoje gyveno per pusę milijono katalikų. Manoma, kad šiuo metu svetur gyvenantys maždaug 60 procentų, arba 300 tūkstančių tikinčiųjų, galės sugrįžti į namus per ateinančius du metus. (sk)







All the contents on this site are copyrighted ©.