2006-02-14 17:45:45

Trys vasario 14 šventieji: Kirilas, Metodijus ir Valentinas.


Vasario 14 dieną Bažnyčios liturginis kalendorius minėjo tris garsius šventuosius: slavų tautų apaštalus Kirilą ir Metodijų, kurių biografijos ir nuopelnai gana gerai žinomi bei trečiąjį, mažiau žinomą, tačiau labai plačiai minimą kankinį šv. Valentiną.

Broliai Kirilas ir Metodijus gimė Graikijoje prieš daugiau kaip tūkstantį metų, tai yra dar tais laikais kai Bažnyčia nebuvo pasidalinusi. Iš Romos, Popiežiaus palaiminti, išvyko apaštalauti tarp slavų genčių. Savo apaštalinį darbą pradėję Balkanuose, pasiekė net Didžiosios Moravijos valstybę. Šventųjų brolių skelbtas Kristaus mokslas greit išplito visoje pietryčių Europoje; greit pasiekė Kijevo kunigaikštystę ir Maskvą. Popiežius Jonas Paulius II 1980 metais šventuosius brolius Kirilą ir Metodijų paskelbė Europos globėjais. Kirilui ir Metodijui taip pat skirta viena Jono Pauliaus II enciklika, pavadinta „Slavorum Apostoli“. Katalikų Bažnyčios liturginiame kalendoriuje vasario 14-ąją minimų šių dviejų brolių šventę Rytų Bažnyčios minini gegužės 24 dieną.

Trečiasis vasario 14-osios šventasis, Valentinas, kurio vardu, pagrįstai ar nepagrįstai, deramai ar nederamai, šiomis dienomis papuoštos parduotuvių vitrinos, rengiamos visokios pramogos ir vakaruškos, iš tiesų su šitaip suprantamomis linksmybėmis turi nedaug ką bendra. Šv. Valentinas gyveno trečiame amžiuje Italijoje, buvo dabartinio Terni miesto, esančio už maždaug pusantro šimto kilometrų į Šiaurę nuo Romos, vyskupas. Krikščionybės draudimo laikais buvo uolus jaunimo apaštalas. Už tai, kad nepaisydamas draudimo, palaimino Romos legionieriaus ir jaunosios krikščionės santuoką, buvo nubaustas mirtimi 273 metais. Nuo to laiko šv. Valentinas garsėja kaip sužadėtinių globėjas. Ir šiais laikais jaunimas vasario 14-ąją renkasi melstis prie kankinio kapo. (jm)
All the contents on this site are copyrighted ©.