2006-02-14 16:12:00

Kardinolas Martino toliau pristato Bažnyčios socialinės doktrinos Kompendiumą


Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas kard. Renato Martino tęsia Bažnyčios socialinės doktrinos Kompendiumo pristatymą visuose penkiuose kontinentuose.

Dar praėjusiais metais kardinolas Martino aplankė ne vieną šalį visuose žemynuose. Galima paminėti jo keliones į Meksiką, Rusiją, Braziliją, Tanzaniją, Vokietiją, Angolą, Tailandą. Jų metu Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas susitikdavo tiek su vietinės Bažnyčios atstovais, kunigais bei tikinčiais pasauliečiais, tiek su politikais, tiek su kitų krikščioniškų konfesijų ir kitų religijų atstovais. Kai kurie jo vizitai, kaip antai į Rusiją, suteikė vilties, jog bus atvertos naujos bendradarbiavimo perspektyvos ir veiklos galimybės. Žinoma, Kompendiumas buvo pristatytas ir Italijoje – praėjusį lapkritį kardinolas Martino šiuo tikslu lankėsi Italijos parlamente.

Vasario 15-24 dienomis kardinolas Martino aplankys tris Amerikos valstybes – Dominikos respubliką, Kubą ir Puerto Riko. Pirmoji valstybė, kurioje jis lankysis iki šeštadienio, yra Kuba. Čia jis pristatys pamatinius Bažnyčios socialinės doktrinos Kompendiumo teiginius ir, kaip tikimasi, susitiks su Kubos prezidentu Fideliu Kastro. Beje, kardinolo Martino vizitas Kuboje sutampa su 20 metų jubiliejumi nuo Nacionalinio Kubos Bažnyčios Susitikimo 1986 metais. Šis Susitikimas ženklino tam tikrą Bažnyčios santykių su socialistine ir valstybiškai ateistine Kuba lūžio momentą – viena vertus, religinė diskriminacija sušvelnėjo, kita vertus, Kubos Bažnyčia iš naujo apmąstė kaip galėtų geriau atlikti savo misiją ir pradėjo aktyvesnį Evangelijos skelbimą bei sielovadą.

Sekmadienį kardinolas Martino susitiks su krikščionimis pasauliečiais Dominikos respublikos sostinėje Santo Dominge, kuris, tarp kitko, yra pirmasis europiečių įkurtas miestas vadinamajame „naujajame pasaulyje“. Pirmadienį, vasario 20, Popiežiškosios teisingumo ir taikos tarybos pirmininkas atvyks į Ponce miestą, į Puerto Riko Katalikų Universitetą. Čia jis pirmiausia susitiks su Puerto Riko Bažnyčios kunigais, vienuoliais, seminaristais ir aktyviais pasauliečiais, universiteto dėstytojais ir studentais. Sekančią dieną, antradienį, numatytas susitikimas su politikais, įvairių sričių ekspertais ir verslo atstovais. Trečiadienį ir ketvirtadienį kardinolas Martino lankysis Puerto Riko sostinėje San Juan, kur susitiks su šalies advokatais, o vėliau su katalikiškų švietimo įstaigų mokytojais, dėstytojais, vadovais ir administratoriais.

Šioje kelionėje kardinolas Martino nušvies Bažnyčios socialinę doktriną neseniai pasirodžiusios popiežiaus Benedikto XVI enciklikos „Deus caritas est“ šviesoje. Joje Šventasis Tėvas dar kartą priminė esminę perskyrą tarp Bažnyčios ir valstybės. Tai dvi skirtingos sferos, kurios negali pažeisti viena kitos autonomijos. Politikos pagrindinis uždavinys yra teisingos tvarkos visuomenėje ir valstybėje užtikrinimas, o tuo tarpu Bažnyčia yra vieno tikėjimo žmonių bendruomeninė išraiška. Tačiau nors Bažnyčia ir valstybė yra autonominės sferos, tačiau jos negali būti viena nuo kitos visiškai atskirtos. Etiniai ir ypač teisingumo klausimai yra tie sąlyčio taškai, kuriuose abi institucijos susitinka. Kaip minėta, valdančiųjų pareiga yra užtikrinti teisingą tvarką. Bet kyla klausimas – o kokia tvarka yra teisinga? Kas yra teisingumas? Štai čia krikščioniškas tikėjimas, gimęs iš susitikimo su Dievu, pateikia savo atsakymą.

Taigi, Bažnyčios socialinė doktrina nori padėti politikai geriau įvykdyti savo uždavinį, prisidėti prie teisingumui jautrios sąžinės politikoje formacijos. Bet popiežius aiškiai pabrėžė: Bažnyčia negali ir neturi perimti į savo rankas politinę kovą už teisingesnės visuomenės sukūrimą. Negali ir neturi užimti valstybės vietos. Bet taip pat negali ir neprivalo likti nuošalyje kovojant už teisingumą. Skirtame Gavėniai laiške Šventasis Tėvas patikslino, jog Bažnyčios įnašas nėra “materialinių priemonių ar techninių sprendimų pasiūlymas, bet Kristaus tiesos skelbimas, kuris auklėja sąžines ir moko, kas yra autentiškas asmens ir darbo orumas”.

Bažnyčios socialinės doktrinos Kompendiumas yra svarbus Bažnyčios dokumentas, pasirodęs 2004 metų spalio 15 dieną ir šiuo metu jau išverstas į prancūzų, anglų, ispanų, portugalų, vokiečių, korėjiečių, rusų ir kinų kalbas. Šis dokumentas harmoningai susistemina Bažnyčios Mokymo principus socialiniais klausimais. Daug dėmesio skirta įvairiems politinės bendruomenės aspektams: koks jos tikslas ir pagrindas, kas tai yra politinis autoritetas, demokratinė sistema, civilinė visuomenė, kokie tūrėtų būti valstybės ir religijų santykiai, žinoma, neužmirštant ir biblinių aspektų. Su šiuo dokumentu Bažnyčia nenorėjo pateikti galutinių receptų, bet mūsų laikmečio įvykių moralinio ir sielovadinio vertinimo instrumentą tam, kad tiek individualūs, tiek kolektyviniai pasirinkimai galėtų atverti viltį teikiančią ateitį. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.