2006-02-14 17:44:14

Fokoliarų judėjime dalyvaujančių vyskupų konferencija


Castel Gandolfe, Italijoje, nuo vasario 11 iki 17 dienos vyksta 30-asis Fokoliarų judėjime dalyvaujančių vyskupų susitikimas. Susitikime bus gilinamasi į Šventojo Tėvo encikliką “Deus caritas est”. Šios enciklikos komentarą skaitys Florencijos arkivyskupas, kardinolas Ennio Antonelli. Ypatingas dėmesys bus skiriamas nukryžiuotajam Jėzui, kuris yra meilės šaltinis bei pavyzdys. Bus svarstoma apie apleidimo skausmą, kurį taip sunku suvokti, nors, kaip pabrėžia Chiara Lubich, jis yra taip arti kiekvieno modernaus žmogaus. Kitos svarbios susitikimo temos, tai jaunimo evangelizacija, bendradarbiavimas tarp naujų bažnytinių judėjimų, dvasinis ekumenizmas, vyskupų, kunigų ir pasauliečių liudijimai. Kiekvienos dienos liturgijai vadovaus skirtingų kontinentų vyskupai. O vasario 15 dieną vyskupai dalyvaus bendrojoje audiencijoje bei susitiks su popiežiumi Benediktu XVI.

Kaip rodo paskutiniųjų 30 metų patirtis, vyskupai su evangeliniu optimizmu ieškojo kartu su savo vyskupijų bendruomenėmis naujų bendradarbiavimo sričių, naujų dialogo būdų, kad galėtų būti lyg taikos ir susitaikinimo raugas sprendžiant įvairiausius konfliktus.

Pirmą kartą 1977 metais Fokoliarų judėjimui priklausančių vyskupų susitikimą organizavo Acheno vyskupas Klaus Hemmerle. Kasmetinių susitikimų tikslas yra sustiprinti dvasinį pasidalinimą ir brolystę tarp vyskupų. Taip pat norima konkrečiai įgyvendinti popiežiaus Jono Pauliaus II kvietimą Dievo tautos ir ypatingai vyskupų dvasiniai bendrystei. (kl)
All the contents on this site are copyrighted ©.