2006-02-13 15:41:25

Šventojo Marono šventė


Praėjusį savaitgalį maronitų Bažnyčia Libane, Sirijoje ir Kipre minėjo savo įsteigėjo šventojo Marono iškilmę. Šventasis Maronas buvo IV-V amžių sandūroje Sirijoje gyvenęs vienuolis atsiskyrėlis. Aplink jį susibūrė gausus mokinių ir sekėjų būrys, kurie šventajam Maronui mirus V amžiaus pirmoje pusėje neišsklido. Nuo VII amžiaus juos pradėjo vadinti Maronitais. Ši rytų Bažnyčia, nors ir autonominė, yra glaudžioje komunijoje su Romos katalikų Bažnyčia, o jų senovinis šūkis yra „Ištikimybė Dievui, ištikimybė Žmogui, ištikimybė Popiežiui“.

Libano sostinėje Beirute maronitų arkivyskupas Paul Matar šventojo Marono bažnyčioje aukojo šventąsias Mišias, kuriose dalyvavo ir Libano prezidentas Emile Lahoud, premjeras Fouad Siniora, daug kitų politikų bei Libane akredituotų ambasadorių.

Praėjusią savaitę šventojo Marono bažnyčia buvo nusiaubta ir apdeginta per islamo fundamentalistų manifestaciją, kaip ir dar ne viena bažnyčia ar vienuolynas. Dėlto maronitams netgi teko prašyti valdžios, kad ši pasirūpintų krikščioniškų kulto vietų apsauga nuo tolimesnių nuniokojimų. Tad arkivyskupas Matar pakvietė visus gerbti ilgaamžes Libano krikščionių ir musulmonų taikaus sugyvenimo tradicijas ir pasmerkė prievartos apraiškas. Panašiai ir maronitų patriarchas, kardinolas Nassrallah Sfeir, pakvietė maronitus eiti tolerancijos, susitaikymo ir atleidimo keliu.

Taip pat ir Sirijos maronitų arkivyskupas Anis-Youssef Abi Aad, kuris konsekravo Mišias dalyvaujant vietiniams musulmonų atstovams, kalbėjo apie sudėtingą Artimųjų Rytų situaciją. Pasak jo, maronitai, amžių bėgyje gyvenę apsupti musulmonų, yra tarpininkai tarp krikščionybės ir islamo. Tai yra viena iš maronitų Bažnyčios misijų, kuriai, deja, dėl politinių ir ekonominių priežasčių gresia pavojus. Tuo tarpu Kipro arkivyskupas Boutros Gemayel paprašė laisvojo pasaulio užtarti Turkijos maronitus, kurie šiuo metu išgyvena nelengvus laikus. (rk)All the contents on this site are copyrighted ©.